تبلیغات
اعضای نگین غرب - سخنرانی پرخروش دادستان در پی تجمع خودجوش شاکیان

بسم رب المهدی

سخنرانی پرخروش دادستان در پی تجمع خودجوش شاکیان 

گزارش تجمع شنبه 12/11/87شاکیان پروژه نگین غرب مقابل دادسرای عمومی و انقلاب تهران و سخنرانی قاضی سعید مرتضوی

  - کلیه خسارات وحقوق تان را به شما بازمیگردانیم  وهمه مجرمان را به اشد مجازات میرسانیم.

  - افرادتعیین واحدشده و حتی کسانی هم که چک گرفته اند فرصت شکایت را طی روزهای آتی دارند. 

  - حضور شما بیانگر آنست که روندرسیدگی بشکلی بوده که هنوزجمع زیادی ازشکات به حقوق خود نرسیده اند

  - آقای متین راسخ - امین ترین و لایق ترین بازپرس ویژه دادسرارا مامور رسیدگی به پرونده کرده ایم.

  - ما اهل عمل هستیم نه شعار . بنده خودم تصمیم میگیرم ، خودم برنامه ریزی میکنم ، خودم هم اجرا می کنم.

 اشاره :  درپی تحولات مربوط به پرونده مشهوربه "سلطان وثیقه" ، بویژه انتقال پرونده از دادگستری به دادستانی با دستور ریاست محترم قوه قضائیه و متوقف شدن روند تسلیم شکایات اعضای پروژه نگین غرب ، قراربود نمایندگان شاکیان ساعت 4 بعدازظهر روز شنبه یوم ا... 12بهمن با قاضی سعید مرتضوی دادستان محترم تهران دیدار نمایند اما این دیدار انجام نشد ودر عوض اتفاق دیگری رقم خورد تا همگی بجای "مذاکره"،  شاهد یک "سخنرانی"دست اول باشیم . اولین سخنرانی پرخروش دادستان تهران رودر روی انبوهی از پیش خریداران بلاتکلیف و نگرانی که به رغم تجمعات و جلسات و مذاکرات متعدد نمایندگان خود با مردان قضا و قانون ، هنوز برای  نگرانیها و پرسشهای بیشمار خود  پاسخی درخور نیافته اند. آری، این بار محل دادسرای عمومی و انقلاب تهران واقع در میدان ارک میزبان تجمع انبوه شاکیانی بودکه ازساعت 3بعدازظهر بتدریج گردهم می آمدند. تحولات سریع یکماهه اخیر و عدم اطلاع رسانی مناسب مقامات قضائی جمعیتی بالغ بر بیش از500 نفراز شاکیان رابصورتی کاملا" خودجوش بار دیگر به صحنه کشاند تا ضمن حمایت از نمایندگانشان ، دغدغه ها و نگرانیهای خودرا به مدعی العموم پایتخت انتقال دهند. با تجمع مذکورمامورین پرتلاش نیروی انتظامی جمعیت را به داخل ساختمان دادسرا هدایت نمودند. نمازخانه و راهروهای دادسرا مملو از جمعیت شد و آنگاه دادستان تهران پشت تریبون قرار گرفت تا محورهای برنامه خودرا برای حل و فصل سریع وعادلانه پرونده به شاکیان اعلام نماید. شما در گزارش حاض،  فرازهائی مهم از سخنرانی یک ساعته ایشان برای شاکیان حاضر در تجمع را از نظر می گذرانید.

7 فراز مهم از بیانات دادستان تهران

آقای مرتضوی- دادستان محترم تهران ضمن خوش آمدگوئی به جمعیت حاضر ، جزئیاتی از مراحل پرونده از زمان تشکیل آن تا تحولات اخیر که پرونده بادستور ریاست قوه قضائیه به داسرا محول گردیده را به اطلاع شاکیان رساند و بیانات مهمی ایرادنمود که فرازهای مهم آن ( نقل به مضمون ) بشرح زیر است:

1-  درتاریخ 1/11/87 با دستور ریاست محترم قوه قضائیه کلیه ابلاغهای ویژه قبلی باطل و پرونده را به دادسرای تهران و بنده محول فرمودند تا درکوتاهترین زمان ممکن حل و فصل گردد.برای رسیدگی به پرونده هم امین ترین و لایق ترین بازپرس ویژه دادسرا - آقای متین راسخ را با تائید ریاست قوه قضائیه مامور این کار کرده ایم.

2-  الآن دو سال است که این پرونده حل و فصل نشده و حضور شما بیانگر ان است که علیرغم زحمات مفامات قضائی روند رسیدگی بشکلی بوده که هنوز جمع زیادی از شکات به حقوق خود نرسیده اند و دوسال است که مردم گرفتار این پرونده هستند لذا برنامه ما یک برنامه کوتاه مدت است و اصلا زیر بار برنامه بلند مدت نمی رویم. ما حداکثر ظرف مدت 3 ماه و حتی الامکان تا پیش ازعید کلیه خسارتها را برآورد و حقوق شما را استیفا کنیم.  برنامه کارمن دومحور اصلی دارد اول) اعاده حقوق شاکیان در حداقل زمان و دوم) رسیدگی به تخلفات مدیران شرکتها .

3-  درخصوص محور اول برنامه  یعنی نحوه اعاده حقوق مالباختگان پرونده ما نمی توانیم زمینها و اموال موجود را بفروشیم و به افراد پول بدهیم تافردا مطرح شود اموال را ارزان یا گران فروختند. پیشنهاد اول ما اینست که ابتدا طلب روز اعضار را مشخص کنیم و معادل آن زمینهای موجودرا به نام گروههای شاکیان نمائیم .درمورد افراد محدودی هم که زمین نمی خواهندو تمایل به گرفتن پول واحد خود دارند ، از وجوه توقیفی یا با فروش زمینهای متهمان پرداخت خواهیم کرد.         

4-  درخصوص محور دوم برنامه یعنی رسیدگی به تخلفات مدیران شرکتهای فروشنده از فردا یکایک آنها به ترتیب به دادسرای امنیت تهران احضار و توسط بازپرس ویژه دادسرا با قاطعیت رسیدگی خواهدشد و شما تا فردا خبر آنرا خواهید شنید بنحوی که هم برای خودشان و هم برای بقیه کلاهبردارهائی که چنین مقاصدی در سر دارند درس عبرت بزرگی شود . ما میدانیم که تعدادی از عوامل و عمله اکره متهمان درمیان شما هستند و نعیین واحد هم شده اندودرهمین جلسه هم قصد اخلال دارند. اینها هم بهتراست بجای اخلال در اینجا بروند طبق میل اربابانشان عمل کنند.

5-  درمورد فرمول محاسبه طلب شاکیان باپولی که اعضا طبق قرارداد و تعهدات خود پرداخت کرده اند مشخص است که شما مثلا صاحب 100 متر آپارتمان هستید و نرخ روز آن کاملا مشخص است .بابت خسارت تاخیر چندساله در تحویل واحد مثل اجاره های زیادی که پرداخت کرده اید ، آنها هم توسط کارشناسان به طلب شما اضافه میشود.آن مقدار زمینی که به شما در قبال طلب شما پیشنهاد می کنیم به ارزشی محاسبه میشود که دربازار قابل معامله باشد. ما مطمئن هستیم 99 درصد شما شاکیان از خرد جمعی برخوردارید و وقتی با عقل ومنطق ببینند که ارزش متراژ زمین پیشنهادی دوبرابر پول روز واحد آنهاست، با اشتیاق آنرا قبول می کنند.

6- ما از اینکه با نمایندگان شاکیان ، هفته ای یا دوهفته یکبار جلسات مشترک داشته باشیم و ضمن اطلاع رسانی از ریز کارهای انجام شده  نظرات و پیشنهادات آنها را بشنویم. صمیمانه  استقبال میکنیم مشروط به اینکه اولا آنها نمایندگان واقعی شما باشند و ثانیا افراد مطلعی باشند و در این تلاش قضائی به ماکمک کنند هرچند تا شما بخواهید نماینده انتخاب کنید انشاءا... پرونده حل وفصل شده باشد وحتما" در طی ماه جاری برای بیان ریز کارها و شنیدن نظرات جمعی شما در یکی از سالنهای بزرگ میزبان همگی اعضا خواهیم بود.   

7-  درمورد شکایات هم شکایت خود را خطاب به دادستانی تهران روی یک کاغذ معمولی بنویسید و هر عمل یا رفتاری که از طرف متهمان با شما انجام شده بنویسید و بهمراه یک نسخه کپی قراردادخود درهمین مکان تسلیم آقای دوستدار - رئیس دفتر بنده نمائید. کسانی که قبلا شکایت خودرا تحویل داده اند نیازی به شکایت مجدد نیست. همه اعضای بلاتکلیف و حتی افرادی که تعیین واحد شده اند و اعتراضی دارند ویا افرادی که درقبال واگذاری واحدشان از متهمان چک گرفته اند و برگشت خورده میتوانند تا 7 -  8 روز دیگر شکایت خود را بنویسند و تسلیم نامبرده نمایند. والسلام