تبلیغات
اعضای نگین غرب - گزارش تجمع 26 اسفند

به نام یزدان پاک

 

شاکیان پروژه نگین غرب با تجمعی خودجوش وتهیه طوماری با 300امضاء اعلام کردند:

 

قیمت کارشناسی عادلانه نیست!

 

فرمول دادسرا دارای ابهام است !

 

       تعدادی از شاکیان پروژه نگین غرب صبح روز دوشنبه مورخ 26/12/87 در تجمع خودجوش خود مقابل دادسرای امنیت حنب زندان اوین ضمن طرح پرسش ها و نگرانیهای موجود ، اعتراض کتبی خودرا نسبت به  نظریه هیئت کارشناسان منتتخب دادگستری و برخی ابهامات موجود در فرمول ( flow chart  ) منعکس در وب سایت دادسرای تهران ، با 300 امضاء  تسلیم  آقای متین راسخ  اعلام نمودند.

بازپرس ویژه پرونده ضمن دریافت طومار مذکور به شاکیان حاضردرتجمع گفت : “نامه اعتراض شما را همین امروز به کانون کارشناسان دادگستری ارجاع میکنیم و حتی الامکان تا 48ساعت دیگرپاسخ کتبی آنرا به شاکیان اعلام نمائیم.”

 

متن نامه اعتراضی شاکیان بشرح ذیل است

                                       

                              بسمه تعالی                               

                                                                                                   تاریخ : 26/12/1387

 

ریاست محترم شعبه اول بازپرسی ویزه امنیت تهران –

جناب آقای راسخ

 

موضوع : اعتراض به نظریه هیئت کارشناسان منتخب وابهامات فرمول دادسرا 

 

      احتراما” عطف به نظریه هیئت 3 نفره کارشناسان منتخب بشماره 121 / 87 / ه مورخ 21/12/1387 منعکس در سایت sabp.ir  موضوع قیمت کارشناسی هرمترمربع یک میلیون و پنجاه هزار تومان و برخی ابهامات موجود در فرمول طرح دادسرای محترم تهران، بدینوسیله مراتب اعتراض خودرا اعلام و تقاضای تجدید کارشناسی و رفع ابهامات موجود را بر اساس واقعیات روز داریم .

یادآور می شود قیمت کارشناسی قبلی بتاریخ اردیبهشت 87 یک میلیون و هفتصد وچهل و چهارهزار تومان بوده و استعلام شفاهی اخیر از شهرداری تهران نیز یک میلیون و هشتصدهزار تومان میباشد. دیگر اینکه تاکنون تاخیر در احقاق حقوق شاکیان ناشی از عدم اجرای طرح مورخ 27/1/87 دادگستری محترم تهران میباشد که با کارشناسی مذکور خسارات سنگینی بر گرده شاکیان تحمیل خواهد شد.

در خاتمه خواسته فوری ما تعدیل و اصلاح قیمت کارشناسی تا سقف یک میلیون و هشتصد هزار تومان میباشد تا شاکیان بلاتکلیف پروزه نیز بتوانند با کمک دستگاه محترم قضائی از بی خانمانی رهائی یابند.

ضمنا” اصلاح موارد ابهام درفرمول طراحی شده دادسرا را نیز تقاضامندیم.

                                                       

        با احترام - شاکیان بلاتکلیف پروزه نگین