تبلیغات
اعضای نگین غرب - نامه شاکیان به مقام معظم رهبری

                                            بسم ا ... الرحمن الرحیم                                                                          

                                                                                                                 تاریخ : یکشنبه 11/5/1388

                                                                                               پیوست :  19  برگ

محضرمبارک رهبر فرزانه انقلاب اسلامی ایران حضرت

آیت العظمی ... خامنه ای (مد ظله االعالی)

                 

         ضمن عرض سلام  ؛  هرچند زبان شاکیان ستمدیده پروژهنگین غرب از بیان خواسته های صنفی خود درمحضرفرزند خلف حضرت فاطمه (س) لیکن ما امضاء کنندگان این درد نامه بعنوان جمعی از خانواده های زمین خورده از ظلم زمین خواران شفقی ، نکاتی را از سرِ درد واستغاثه بشرح خلاصه ذیل باستحضارمبارک رسانیده و تمنای لطف واستمداد عاجل ازسوی پدرعادل و مهربان خود را داریم :

1-  پرونده مفاسد اقتصادی و کلاهبرداری گسترده شرکت انبوه سازان شفق درآذرماه سال 1385 با دستگیری غلامرضا فروغی - متهم اصلی پرونده ( که ازسال 1372 دین و لباس مقدس روحانی را ملعبه مال اندوزی نامشروع و تجارت دنیای خود قرارداده بود) تشکیل گردید، لیکن روند کند رسیدگی و طرحهای متعدد دستگاه قضائی برای احقاق حقوق هزاران پیش خریدار مسکن تا بهمن ماه سال گذشته کارساز واقع نگردید.

2 -  پرونده اتهامی پس از طی دوسال و اندی نهایتا" ازاوائل بهمن ماه سال 1387 با ابلاغیویژه از سوی ریاست محترم قوه قضائیه از دادگستری تهران به دادستان عمومی و انقلاب تهران احاله گردید که بلافاصله با بازداشت مجدد متهم مذکور دور تازه ای از رسیدگی آغازشد اما به رغم وعده های متعدد و تعیین ضرب العجل سه ماهه ، هنوزهم به سرانجام مطلوب خود نرسیده است. مضافا" اینکه تغییرات قریب الوقوع در راس و بدنه قوه قضائیه ، مایه نگرانی تازه شکات در خصوص سرنوشت پرونده شده است .

3 -  در اثر پیگیریهای طاقت فرسای شاکیان در طول 6 ماهه اخیر نهایتا" به ابتکار دادستان محترم و جدیت و پشتکاربازپرس ویژه با شرکتی وابسته به موسسه اعتباری توسعه ، تحت نظارت نهادهای قضائی ذیربط منعقد شده که در صورت اجرای مفاد آن میتواند انتظارات قاطبه شکات پرونده را برآورده سازد (بشرح 9برگ تصویر پیوست).

 4- اکنون گره ی کار ِ پرونده درآن است که بموجب مفادبندهای 11 و 12قرارداد مذکور، عملیاتی شدن مفاد قرارداد منوط به اخذ تسهیلاتی بالغ بر400 میلیارد تومان از بانک مرکزی برای شرکت طرف قرارداد با متهم گردیده تا بتواند به واسطه آن در طول یکسال آتی حقوق مالی شکات پرونده را تسویه و پرداخت نماید لیکن متاسفانه به رغم درخواست جناب دادستان از رئیس جمهورمحترم و اعلام نظرمساعد عالیترین مقام اجرائی کشورخطاب به ریاست بانک مرکزی ، تسهیلات مورد نیاز درمحاق ِشورای پول و اعتبارگرفتارآمده و بهمین دلیل و بنا به اذعان مقامات مذکور روند پرونده متوقف میباشد (بشرح یکبرگ تصویرنامه پیوست).

درخاتمه ضمن آرزوی سلامتی و طول عمر پربرکت حضرتعالی ، رجاء واثق داریم که قلم و فرمان مبارک آن یاورفرزانه قادراست طلسم این پرونده بزرگ و ملی را شکسته و نقطه پایانی بر رنج و شکنج 8 ساله هزاران شاکی بلاتکلیف پرونده ، درراستای تحقق عدالت و برچیدن بساط مفسدان اقتصادی و یغماگران بیت المال در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران باشد. دراین ارتباط ، تسریع دراعطای تسهیلات ازطریق کاهش تشریفات اداری وتعیین نماینده ای بمنظور پیگیری موضوع و نظارت عالی تا زمان ختم پرونده ، مزید تشکر قلبی و دعای خیرهزاران خانواده دردمند و گرفتاراین پروژه خواهد بود.

                                                      

                                               و من ا ... التوفیق

                                                جمعی از شاکیان پروژهنگین غرب 

پیوستها :

1 - تصویر متن دستنویس و امضاء شده قرارداد مورخ30/4/1388 ( 7 برگ )

2 - تصویر متن تایپ شده قرارداد مذکور ( 2 برگ )

2 - تصویر متن دستور ریاست جمهوری خطاب به رئیس بانک مرکزی ( 1برگ )

4 - تعداد 300 امضاء و مشخصات شاکیان حاضردرتجمع ( 9 برگ )