تبلیغات

فرم وضعیت آماری اعضای پروژه نگین غرب

 

 

نام:   .....................................    نام خانوادگی: .........................................................

 

شماره قرارداد: .............................تاریخ قرارداد: ........../ ........../ .......................

 

نام شرکت انبوه ساز: ¨   سازه صبا           ¨ مفیدآریا

 

وضعیت:   ¨ تعیین واحدشده              ¨بلاتکلیف

 

¨ عضوانجمن                         ¨ غیرعضوانجمن

 

تلفن ثابت: ........................................... همراه: ..............................................................

 

 

نظرات و پیشنهادات :

 ................................................................................................................................................................

 

 

................................................................................................................................................................

 

 

................................................................................................................................................................

 

 

................................................................................................................................................................

 

 

................................................................................................................................................................

 

توضیحات مهم :

 

فرم ازطرف انجمن نگین غرب باهدف اصلاح بانک اطلاعاتی مربوط به اعضای پروژه تهیه گردیده که ناکنون

بصورت مکتوب در محل پروژه توزیع گردیده است . بدینوسیله از کلیه شاکیانی که بدلیل سکونت در شهرستان

 و یا عدم حضور در تجمعات هفتگی فرم مذکور را تکمیل ننموده اند انتظار میرود با تکمیل آن دراسرع وقت ،

نمایندگان خودرا در راه دستیابی به آمارهای واقعی مربوط به شاکیان پرونده که هم اکنون در قوه قضائیه

 درحال رسیدگی است یاری فرمایند .

شایان ذکراست تکمیل و ارسال این فرم هیچگونه حق تقدم یا امتیاز ویژه ای را نصیب شاکیان نخواهد

 نمود ولی قطعا" موجب تسریع در احقاق حقوق شکات واقعی پرونده خواهد گردید چراکه باحذف

 اسامی کاذب و آمارهای غلط ، میزان واقعی مطالبات شاکیان پرونده از حالت متورم فعلی خارج

شده و نمایندگان شاکیان و مسئولین و مقامات دلسوز رابرای حل و فصل هرچه سریعتر پرونده

 یاری خواهد نمود.

شاکیانی که بهردلیل امکان حضور در محل پروژه را ندارند، میتوانند ازطریق مراجعه حضوری

 به نشانی دفتر انجمن نگین غرب و یا با تکمیل و ارسال اطلاعات خود ازطریق تلفن و فاکس

 انجمن بشرح زیر اقدام نمایند

 

 

آدرس دفترانجمن نگین غرب : کیلومتر 19 جاده مخصوص کرج، بلوار وردآورد، جنب بانک صادرات

 

تلفن تماس: 44984568 و 44984569  فاکس : 44984564 مسئول دفتر: آقای ذوالفقاری

 

روزهای مراجعه یا تماس : شنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هرهفته