گرچه پرپرمیشوددرکوه وصحرا خون ِما

       بازهمچون پرچم ِگلگون  براین بامیم ما

 

   مبارزه صنفی عموما” بعنوان یکی از کم هزینه ترین و بهترین ابزارهای موجودبرای دستیابی به حقوق و مطالبات صنفی اقشارجامعه شناخته میشود.همین مبارزه مسالمت آمیزهنگامی که شکل جدی بخود میگیردو نوک تیز حمله آن منافع مالی جریانات فاسداقتصادی نظیر”شفق” راتهدید میکند، سر وکله هزینه های این مبارزه هم پیدامیشود.بنابراین باید پذیرفت که”مبارزه بدون هزینه” اساسا”وجودخارجی ندارد اما میتوان بااستفاده سنجیده از ابزارهای مدنی ودمکراتیک هزینه های این مبارزه را کاهش داد همانطوریکه ماجراجوئیهای نابجا و تندرویهای نابخردانه، موجب بالا رفتن هزینه های مبارزه میگردد.

دوسال مبارزه صنفی بی امان پیش خریداران پروزه نگین غرب برعلیه سلطان فتنه و فساد که دوران کودکی را پشت سرگذاشته و به مرحله بلوغ خودرسیده، به کلیه اعضا آموخته است که اولا” حرکت جمعی دارای چه قدرت عظیمی است و ثانیا” پرداخت هزینه های این مبارزه امری اجتناب ناپذیراست .

درجریان همین مبارزه صنفی بود که وبلاگ نگین غرب با رسالت اطلاع رسانی سالم به اعضا متولد شدو درکمترازیکسال فعالیت پرثمر خود، به رسانه ای فراگیر و پرنفوذ و تاثیرگذار تبدیل شد و همین امر،دشمنان قسم خورده پیش خریداران را به وحشت انداخت .درطول یکسال گذشته تلاش باند تبهکار فروغی برای ازکارانداختن جریان اطلاع رسانی وبلاگ بی نتیجه ماند.وبلاگ نگین غرب باید بهر قیمتی معدوم می شد و اجرای این پروزه میسر نشد تا آنکه باتحولات اخیر پرونده ، فرصت سوءاستفاده از قدرت سیاسی و نفوذاحتمالی دردستگاه قضائی برای حامیان کوردل فروغی فراهم شد.

حذف ناجوانمردانه وبلاگ نگین غرب و محروم ساختن اعضای پروزه از جریان سالم اطلاع رسانی ، البته هزینه بسیار گزاف و سنگینی بود که در یک توافق  خائنانه میان مدیران سایت blogfa و حامیان پیدا وپنهان این جریان مافیائی به زعامت فروغی مفسد بر گرده پیش خریداران تحمیل گردید واین ضایعه مصادف با جشن یکسالگی وبلاگ ،تاسف عمیق همگان را براانگیخته است.

آری ؛ وبلاگ نگین غرب نماند ، ولی در اذهان  یکایک اعضای دردمند پروزه ماندگار شد . “ماندگاری” یعنی اینکه علیرغم یورش مغول وار دشمنان حقیقت و تار ومار کردن فیزیکی وبلاگ ومعدوم کردن تمامی آرشیو مطالب و نظرات اعضا توسط اربابان زر و زور وتزویر، وبلاگ نگین غرب  ققنوس وار از دل آتش و خاکستر بسوی اعضای دردمند پروزه سر بر می آورد تا  به یاری حق بتواند دراین مرحله حساس و جدی مبارزه صنفی با ابلیسیان سیاه دل شفقی، همچنان درخدمت شما عزیزان باشد.           

 

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 20 فروردین 1388    | توسط: وبلاگ نگین غرب    | طبقه بندی: تحلیل وقایع،     |
نظرات()