درسها و پیامدها

                                                                       به نام خدا

امروز جمعه 25 اردیبهشت ، تجمع هفتگی شاکیان با حضور جمعی بالغ بر 500 نفر  بامحوریت انجمن نگین غرب (بعنوان تنها تشکل صنفی و قانونی اعضای پروژه) درمحل پروژه برگزار گردید و این درحالی بود که بطور همزمان ، محوطه دادسرا نیز شاهد حضور جمعی ناهمگون بالغ بر 150 نفر افرادی از طیفهای مختلف (از مزدوران و کارگزاران فروغی گرقته تا افراد تعیین واحدشده و پروژه های دیگر و بالاخره جمع محدود دوستان غیرانجمنی) بود که گزارش آن در دوبخش و به اختصار بشرح زیر تقدیم میگردد

جهت مطالعه گزارش کامل حتما بر روی "ادامه مطلب" کلیک فرمایید

تجمع محل پروژه (نمادی ازاتحاد )

دراین تجمع  که با حضور جمعی قریب به 500 نفر از شاکیان (عموما" شامل اعضای انجمن ) برگزار شد ، مسئولین انجمن که هفته پر کاری را پشت سر داشتند، گزارش عملکرد و پیگیریهای خود را در اختیار حضار گذاردند. گزارش مذکور بر حول سه محور و به ترتیب زیر تقدیم شاکیان گردید :

üگزارش ملاقات رو در روی پنجشنبه 24/2/88 بازرس قانونی انجمن با رئیس جمهور محترم – دکتر احمدی نژاد و فتح بابی جدید برای پیگیری مشکلات اعضاء و پرونده در سطحی دیگر .

üاعلام موافقت انجمن با مهلت 10- 12 روزه مورد توافق دوستان غیر انجمنی با بازپرس پرونده به جهت حفظ اتحاد بین همه اعضاء درارتباط با تجمع و پاسخ خواهی شاکیان از دادستان تهران .

üاعلام استعفای شفاهی دوتن از اعضاء هیئت مدیره انجمن که بدلیل نظراتی مغایر با سایر اعضاء مصمم به استعفا بوده و مراتب موافقت و انجام مراحل قانونی آن وفق اساسنامه در شرف انجام میباشد

درخصوص محور اول ، بازرس انجمن گزارش مبسوطی را از دیدار و مذاکرات خود با رئیس جمهور به سمع و نظر اعضا رساند و اظهار امیدواری نمود که با این رویداد مثبت و موازی با سیر رسیدگی پرونده در دستگاه قضائی ، همگان شاهد گشایشی محسوس در روند حل وفصل هر چه سریعتر پرونده در آینده ای نزدیک باشند .بازرس انجمن ضمن اشاره به روند فرسایشی جاری و تباه شدن یک دهه از عمر هزاران خانواده مستاصل بهمراه هدررفتن تلاشهای دوسال و نیمه نهادهای قضائی دراثر ظلم و فتنه انگیزی عده ای مفسد از خدابی خبر  ، شاکیان حاضررا به صیوری و هشیاری ، درعین پایداری درصحنه مبارزه صنفی ، برای تحقق عدالت و برزمین نماندن دستورات الهی و منویات مقام معظم رهبری در مبارزه مستمربا مفاسد اقتصادی دعوت نمود.    

 محورهای دیگر این گزارش با اظهارات مدیرعامل انجمن ، حاکی از رفتار متواضعانه و تصمیم سنجیده نمایندگان انجمن درقبال دوستان صادق و دلسوز غیر انجمنی و دادن ابتکار عمل درخصوص تجمع قریب الوقوع شاکیان جلوی دادستانی بدست آنان برای حفظ انسجام و اتحاد در بین کلیه اعضاء متناسب با اقدامات یا نظربازپرس پرونده ؛ و همچنین شفاف سازی و اعلام نظر اکثریت مدیران انجمن در قبال مواضع غیر همسوی افراد ارشد هیئت مدیره و پذیرش استعفای آنان بود که مجموع گزارش فوق با حمایت و تائید و صلوات بلند و مکرر اعضای حاضر مواجه گردید. واما چنانچه پیش بینی می شد، به هر میزان که تجمع این هفته شاکیان درمحل پروژه نمادی شیرین از اتحاد و همدلی اعضا با یکدیگر بود، متاسفانه تجمع ناهمگون افراد حاضر در دادسرای جنب زندان اوین ، نمادی تلخ از عدم اتحاد و تفرقه میان جمعی کوچک از اعضا بود که متاسفانه طبق پیش بینی ناظران آگاه تا حد درگیری فیزیکی با جریانات ناسالم و مشکوک وغیرهمسو با شاکیان پیش رفت و گزارش آنرا در ادامه ازنظر می گذرانید .

تجمع محل اوین (نمادی از تفرقه)

چنانچه درمقدمه این گزارش اشاره شد، همزمان با تجمع هفتگی اعضا در محل پروژه ، محوطه دادسرا نیز در روز جمعه  شاهد حضور جمعی ناهمگون بالغ بر 150 نفر افرادی از طیفهای مختلف (از مزدبگیران و کارگزاران فروغی مفسدگرقته تا اعضای پروژه های دیگر و بالاخره جمع محدود دوستان غیرانجمنی ) بود. متاسفانه جماعت ناهماهنگ جلوی دادسرای جنب زندان اوین مملو از اعضاء پروژه های غیر از نگین غرب و مزدوران فروغی بود و بهمین دلیل نیز دوستانی که سعی بر تمرکز بر وضعیت اعضاء پروژه نگین غرب داشتند ، کمی دچار سر در گمی شده بودند . در این روز دوستانی که صادقانه دل به وعده ها و عملکرد آقای راسخ – بازپرس پرونده بسته بودند ، از یک سو با شنیدن اظهارات ضد و نقیض و پرابهام ایشان دچار نا امیدی شدند و  ازسوئی دیگر بدلیل وجودجو ناسالم حاکم بر محوطه داسرا ، عوامل فروغی کار را به تحریک اعضاء و ایجاد درگیری فیزیکی بین حاضرین کشاندند که با وساطت و ریش گرو گذاشتن بازپرس پرونده فیصله یافت . بدین ترتیب در اثر تجمیع همه این فشارهای روحی ناشی از بلاتکلیفی و آشفتگی و ابهامات روبه تزاید پرونده ، خستگی بر تن دوستان صدیق ما باقی ماند. درنهایت دوستان ما به همان نقطه ای رسیدند که دوستان حاضر در محل پروژه پیش ا زاین به آن دست یافته بودند و آن حفظ اتحاد و درکنار هم ماندن همه شاکیان پروژه نگین غرب اعم از انجمنی و غیر انجمنی و یا تعیین واحد شده و بلاتکلیف ، برای عبور موفق از گردنه صعب العبوری است که دشمنان قسم خورده مردم و نظام بر سر راه مبارزه عدالت خواهانه شاکیان قرار داده اند.

 واما کاشف بعمل آمد :

در یکی از روزهای گذشته فروغی ملعون و فتنه گر موفق شده با سوء استفاده از غیبت چند ساعته بازپرس پرونده ! از داخل دادسرا ی اوین (که بنظر میرسد این روزها تقریبا در قرق کامل عوامل و مزدوران سرسپرده متهمان درآمده )، اقدام به فروش واحد و صدور معرفی نامه به محضر جهت انتقال بخشی از زمینهای خود !!! بنماید که جناب بازپرس به محض اطلاع وتحقیق ماجرا از دفترخانه مربوطه مبنی بر صحت موضوع ، متهم اصلی را به بند انفرادی منتقل نموده است . گویا تا قبل از این اتفاق بهت آور متهم در زندان نبوده است ! این ماجرا در کنار اظهارات ضد ونقیض و پر ابهام بازپرس دلسوز پرونده در این روزها ، دست کم حکایت از وجود فشار آشکارموجود ازسوی جریان حامی فروغی بر بازپرس پرونده برای انحراف روند پرونده به سمت شکست کامل طرح 3 ماهه دادستان محترم تهران دارد . همان دستهای ناپاکی که از سال 1372 مفسدانی چون فروغی را در دامان خود پروردند و درطول دوسال و نیم گذشته موجب شکست پیاپی طرحهای  دستگاه قضائی و در واقع مانع از اجرای عدالت و استیفای حقوق هزاران خانواده دردمند و زمین خورده گردیده اند .

موخره

باتوجه به اتفاقات هفته جاری پیش بینی میگردد در طی روزهای آتی شاهد شکل گیری اتحاد آهنین کلیه شاکیان پرونده حول خواسته های مشترک صنفی و همگونی هرچه بیشتر نظرات طیفهای مختلف اعضا ء برای یک تصمیم تاریخی و حرکتی کوبنده از سوی شاکیان برای تسریع در روند احقاق حقوق صنفی خود باشیم چراکه مجموعه شواهد و قرائن موجود به زبان حافظ (علیه الرحمه) کمابیش حاکی از آن است که :

   بخت از دهان ِدوست نشانم نمی دهد        دولت خبر ز راز  ِنهانم نمی دهد

 

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 30 اردیبهشت 1388    | توسط: وبلاگ نگین غرب    | طبقه بندی: گزارش اجتماعات،     |
نظرات()