یامقلب القلوب و الابصار

 

سال 1387 ، سال فرصتهای ازدست رفته و طرحهای شکست خورده

بهار آمد، بیا تا داد ِعمر  ِرِفته بستانیم

  image0022

        سال 1387، سال ” نوآوری و شکوفائی ” را بدرود می گوئیم با انبوهی از وعده های تحقق نیافته دستگاه “عدلیه” و دل می سپاریم به نجوای پرستوهای بهاری که نویدمان میدهند  همه غمها و ناکامی ها را فراموش کنیم ، و دست در دست یکدیگر نغمه ای تازه سرکنیم برای پروازی بلندتر …

ما در سال 1387 به رغم یکسال تلاش صنفی خستگی ناپذیر و تجمع هفتگی سر پروژه ، متاسفانه شاهد شکست طرح 2 ماهه  رحیمی – بازپرس ویژه اسبق پرونده درمقطع 15/2/87 و  ناکامی طرح 7 ماهه دادگستری تهران در مقطع 27/8/87 بوده ایم .  اکنون در آستانه حلول سال نو ، چگونه میتوانیم  چشم امید داشته باشیم به طرح 3 ماهه و وعده های دادستان تهران که با گذشت 2 ماه از آن ، جز در یک مورد وآنهم بازداشت سلطان فتنه ، فرصت تحقق نیافته اند . . .

اگر درآستانه نوروز و نو شدن ما وطبیعت از ناکامی ها و کاستی ها گفتیم ،  برای اینست که دلمان می سوزد برای همه تلاشهای صادقانه و عرق جبین و عمر نازنینی که چه از طرف ما و چه از سوی مسئولین دلسوز به پای این طرحهای بیحاصل ریخته شدو هرطرح ، تنها بازگشتی دوباره و چند باره بوده است به نقطه صفر آغاز . . . و حالا با فرا رسیدن نوروز باستانی و آمدن بهار ، وقت آن رسیده است تا به قول سایه ” داد ِعمر  ِرِفته بستانیم”.

 

هرچند دل ِخوشی از آنهمه بی بهاری و ناکامی پی در پی طرحهای گذشته دستگاه ” قضا ” نداریم ، اما امیدوارانه دلخوشیم به آمدن بهار ، تا شاید به مدد تحول طبیعت ، قلب و فکرمان هم متحول شود. صحبت از تعییر وتحول و نوشدن است اما باید بدانیم که بدون تغییر در منش ها و روش ها  و صرفا” باتکرار دعای “یا مقلب القلوب” نمیتوانیم انتظار رسیدن به ” احسن الحال” را داشته باشیم . همان  تغییری که خدا از آن سحن گفته است : “خودرا تغییر دهید، تا سرنوشت شما را عوض کنم .”

سال 1387 هرچه بود ، با تمام  افت و خیز ها و خاطرات تلخ وشیرین گذشت و رفت . اما درسال 1388سرنوشت زمین خوردگان پروژه نگین غرب  حتما” باید عوض شود و این ممکن نیست ، مگر آنکه خود شاکیان با تدبیر و فرزانگی عزم تغییر کنند تا خدا هم راه را برای آنها هموار سازد. پس امسال درلحظه سال تحویل قبل از اینکه پای سفره زیبای هفت سین بنشینیم و حتی قبل از اینکاه ذستها را برای تلاوت دعای ” یا مقلب القلوب و الابصار” بالا ببریم ، بیائیم و از خدا بخواهیم  اتحاد و انسجام و اراده ما را برای پیمودن موفق راه دشواری که پیش رو داریم تقویت کند آنگاه خداوند هم که به ما که اراده تغییر سرنوشت خودرا کرده ایم ، توان تغییر خواهد داد.

این سنت الهی برای همه ما مقدر است . چه یک مالباخته باشیم یا یک سیاستمدار ، و چه حتی یک قاضی و دادستان وبازپرسی که اراده کرده باشد  طعم خدمت و عدالت را به جمعی از زمین خوردگان جامعه بچشاند.  

   

 

                                                         

یامقلب القلوب و الابصار

 

سال 1387 ، سال فرصتهای ازدست رفته و طرحهای شکست خورده

بهار آمد، بیا تا داد ِعمر  ِرِفته بستانیم

  image0022

        سال 1387، سال ” نوآوری و شکوفائی ” را بدرود می گوئیم با انبوهی از وعده های تحقق نیافته دستگاه “عدلیه” و دل می سپاریم به نجوای پرستوهای بهاری که نویدمان میدهند  همه غمها و ناکامی ها را فراموش کنیم ، و دست در دست یکدیگر نغمه ای تازه سرکنیم برای پروازی بلندتر …

ما در سال 1387 به رغم یکسال تلاش صنفی خستگی ناپذیر و تجمع هفتگی سر پروژه ، متاسفانه شاهد شکست طرح 2 ماهه  رحیمی – بازپرس ویژه اسبق پرونده درمقطع 15/2/87 و  ناکامی طرح 7 ماهه دادگستری تهران در مقطع 27/8/87 بوده ایم .  اکنون در آستانه حلول سال نو ، چگونه میتوانیم  چشم امید داشته باشیم به طرح 3 ماهه و وعده های دادستان تهران که با گذشت 2 ماه از آن ، جز در یک مورد وآنهم بازداشت سلطان فتنه ، فرصت تحقق نیافته اند . . .

اگر درآستانه نوروز و نو شدن ما وطبیعت از ناکامی ها و کاستی ها گفتیم ،  برای اینست که دلمان می سوزد برای همه تلاشهای صادقانه و عرق جبین و عمر نازنینی که چه از طرف ما و چه از سوی مسئولین دلسوز به پای این طرحهای بیحاصل ریخته شدو هرطرح ، تنها بازگشتی دوباره و چند باره بوده است به نقطه صفر آغاز . . . و حالا با فرا رسیدن نوروز باستانی و آمدن بهار ، وقت آن رسیده است تا به قول سایه ” داد ِعمر  ِرِفته بستانیم”.

 

هرچند دل ِخوشی از آنهمه بی بهاری و ناکامی پی در پی طرحهای گذشته دستگاه ” قضا ” نداریم ، اما امیدوارانه دلخوشیم به آمدن بهار ، تا شاید به مدد تحول طبیعت ، قلب و فکرمان هم متحول شود. صحبت از تعییر وتحول و نوشدن است اما باید بدانیم که بدون تغییر در منش ها و روش ها  و صرفا” باتکرار دعای “یا مقلب القلوب” نمیتوانیم انتظار رسیدن به ” احسن الحال” را داشته باشیم . همان  تغییری که خدا از آن سحن گفته است : “خودرا تغییر دهید، تا سرنوشت شما را عوض کنم .”

سال 1387 هرچه بود ، با تمام  افت و خیز ها و خاطرات تلخ وشیرین گذشت و رفت . اما درسال 1388سرنوشت زمین خوردگان پروژه نگین غرب  حتما” باید عوض شود و این ممکن نیست ، مگر آنکه خود شاکیان با تدبیر و فرزانگی عزم تغییر کنند تا خدا هم راه را برای آنها هموار سازد. پس امسال درلحظه سال تحویل قبل از اینکه پای سفره زیبای هفت سین بنشینیم و حتی قبل از اینکاه ذستها را برای تلاوت دعای ” یا مقلب القلوب و الابصار” بالا ببریم ، بیائیم و از خدا بخواهیم  اتحاد و انسجام و اراده ما را برای پیمودن موفق راه دشواری که پیش رو داریم تقویت کند آنگاه خداوند هم که به ما که اراده تغییر سرنوشت خودرا کرده ایم ، توان تغییر خواهد داد.

این سنت الهی برای همه ما مقدر است . چه یک مالباخته باشیم یا یک سیاستمدار ، و چه حتی یک قاضی و دادستان وبازپرسی که اراده کرده باشد  طعم خدمت و عدالت را به جمعی از زمین خوردگان جامعه بچشاند.  

  

                                 **************** 

یا مقلب القلوب ! قلب ما زمین خوردگان را در افق قبله قرار ده تا نماز دل درجانمان مدام وجانمان جانمازعشق شود.

یا مقلب القلوب و الابصار! چشمان ما را به بصیرت و گوش مسئولین پنبه به گوش را به درک حقایق پرشکوه گردان.

یا مدبر! به تدبیر خویش گره از کار فروبسته ما زمین خوردگان برگیروچنان کن که شایسته شان خلیفه اللهی شویم .

یامدبر اللیل ! شبمان را سرشار از نیایش کن و اجابت خواهش مارا ظهورمنجی بزرگ عدالت – مهدی آل محمد قرار ده .

یامدبراللیل و النهار! مارابربرابرظلم ابلیسیان شفقی  پایدار بدارتا مبادا دلمان همچون سلطان فتنه چراگاه شیطان شود.

یا محول ! در تقدیرمان تغییر مداوم را مقرر فرماو ماررا ازحضیض ایستائی به بلندای پویائی رهنمون باش. 

یامحول الحال والاحوال! ماراکمک کن تا به زیبائی قدبکشیم ودرچشم فرشتگانت ترجمه تبارک ا..احسن الخالقین شویم.

حول حالنا الی احسن الحال، پس ای مهربان ترین ! درتقدیرهمه زمین خوردگان عالم ، تغییر مقدر فرما و مارا از این احوال وارهان و به نیکوترین حال برسان .

ای رب جمیل وای محب جمال ! چنان مقرر فرما که کتاب  سرگذشت جهاد ما زمین خوردگان برضد زمین خواران  سیاه دل به خط زیبائی  تحریر شود و سرانجام ما ، سرانجام احرار باشد. 

ای  خدای نوروز ! ای صاحب لحظه های ناب عید ! روز ما را نو و درراه  احقاق حقوق بربادرفته یاریمان فرما .

 

 

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 20 فروردین 1388    | توسط: وبلاگ نگین غرب    |    |
نظرات()