به نام خدا  

گام ِعملی ِدادستان ، اتحاد ِپایدار ِشاکیان

جمعه 8/3/88

 همایش اتحاد و همفکری شاکیان در روزجمعه 8/3/88 باحضور جمعی بالغ بر400 نفردرمحل پروژه درحالی برگزار شد که " اوین" هم برغم اعلام رسمی تعطیلی آن درسایت دادسرا میزبان جمعی بالغ بر200نفر ازشاکیان بود. همان دوستان صدیق غیرانجمنی که نماینده شاخص آنها در تجمع  چندصدنفری جمعه پیش در حضور دادستان محترم تهران ، پشت  تریبون قرار گرفت و با بیانی شفاف ودر سه فراز کوتاه ، حرف ِدل ِهمه شاکیان پروزه نگین غرب را بیان نمود . ازطرفی و به سیاق هفته های اخیر، هراندازه که فضای محل پروژه آرام و بدون تنش بود، درفضای محوطه دادسرای اوین درکنار پاسخ خواهی دوستان صدیق غیرانجمنی ازبازپرس پرونده ، متاسفانه شاهد بروز ناآرامی و تنش تا حدناامنی و تهدید برخی از اعضای فعال بودیم . باید اذعان کنیم که این روزها همه ما با واقعیاتی پیچیده روبرو هستیم و باید بتوانیم به درک صحیح و واحدی از آنها برسیم . در شرایطی ناپایداری بسر میبریم که از یک سو به تعویق افتادن طرح سه ماهه دادستانی و عدم اطلاع رسانی سایت بازپرسی پرونده از روند اقدامات دوماهه اخیر درکنار شایعات فراوان ، مایه نگرانیهای جدیدی برای قاطبه شاکیان شده است.......

جهت مطالعه متن کامل گزارش حتما بر روی "ادامه مطلب" کلیک فرمایید

ازسوئی دیگر ، هرچند تجمع جمعه های اخیر در دومکان پروژه و اوین مانع از تلاش و دلسوزی موثر دوستان انجمن و غیر انجمنی نشده  ، اما بهرحال ادامه دودستگی یا دوتکه شدن اعضاء ولو در یک مسیر و هدف مشترک ، کماکان شائبه وجود تفرقه دربین شاکیان را دامن میزند . ادامه این روند ناهنجار نهایتا"ملعبه دست جریاناتی خواهد شد که تامین منافع نامشروع آنها تنها درسایه تفرقه و پراکندگی و نهایتا" پایمال شدن حق و حقوق همه شاکیان قابل تعریف و تبیین است .  بهر روی  مجموعه این عوامل خودبخود حاشیه امنی را برای فروغی مفسد فراهم ساخته تا کارگزاران و حامیان سیاه دلش بتوانند با فشار به دستگاه قضائی ، "پروزه آزادی فروغی از زندان" را درسر بپرورانند . درهمین ارتباط تحرکاتی همچون انتشار تصویر نامه تهدید آمیز فروغی ملعون خطاب به بازپرس پرونده توسط ایادیش در اواسط هفته گذشته به قصد اغوای شاکیان ، و درمقابل بازجوئی چندروزه اخیر شخص دادستان از فروغی و ایادی و بستگان درجه اولش با حضور بازپرس پرونده که منجر به کشف 209 فقره اسناد مالکیت اموال پنهان شده گردیده ، قطعا"در تعیین سرنوشت پرونده بی تاثیرنخواهندبود. برابر با اطلاعات موثق و شواهد و قرائن موجود، دستهای ناپاکی به کار افتاده اند تا بهر قیمتی که شده ( با آزادسازی فروغی از زندان و یا کارشکنی و سنگ اندازیهای رنگارنگ در مسیر پرداخت حقوق شکات ) ، پرونده را به سمت انسداد و سکون کامل سوق داده و ابتکار عمل را دودستی تقدیم جریان مقابل شاکیان نمایند .

 

 تردیدی نیست برای برون رفت از وضعیت موجود و به سامان رساندن پرونده باید دو اتفاق زیر شکل گیرد زیراکه درغیراینصورت حل و فصل پرونده به آینده ای نامعلوم موکول خواهد شد:   

 

 1- شکستن سکوت اطلاع رسانی توسط بازپرس پرونده و برداشتن گام عملی ازسوی دادستان تهران برای احقاق هرچه سریعترحقوق شاکیان ، به موازات ایستادگی در مقابل مفسده جوئیها  و فتنه انگیزیهای رنگارنگ فروغی تبهکار و حامیانش که حق الناس را پایمال و حیثیت دستگاه عدلیه را به چالش کشیده اند.

 

 2- برقراری اتحاد پایدار درمیان عموم شاکیان حول محور حقوق صنفی واحد ودرد مشترک شان ، ازطریق فائق آمدن بر کلیه اختلافات و پراکندگی تجمعات که بهرحال آثار منفی و زیانباری را بر مجموعه شاکیان بعنوان یک تن واحد تحمیل نموده است . هرچند هردوطیف دوستان انجمنی و غیر انجمنی ضمن تحمل  "زخم نفاق "در ماههای اخیر توانسته اند طیف خود را از عناصر غیر همسو با منافع جمع پالایش نمایند و هردومکان پروژه و اوین را به سنگر تلاش و پاسخ خواهی از مسئولین قراردهند ، اما بهرحال شکل گیری پدیده ای همچون "منازعات داخلی" و تبعات ناشی از آن، که در هفته های اخیر متاسفانه شاهدش بودیم ، بحد کافی موید صحت هشدارها و پیش بینی هائی است که قبلا"درهمین وبلاگ تحت عنوان "بایدها و نبایدها" درسه بخش متوالی تقدیم اعضا شده بود . در روزهای اخیر ظاهرا" نمک این آش تا حدی شور شده بود که سایت اطلاع رسانی دادسرا هم در اواسط هفته گذشته رسما" اعلام نمود: " گردهمایی شكات گرامی كه طبق معمول روزهای جمعه در محل این بازپرسی تشكیل می گردید ، استثناً این جمعه مورخ 8/3/88 برگزار نخواهد شد!"

 

شنبه 9/3/88       

         و اما روزبعد همزمان باتحریر این گزارش از اوین نیزخبررسید که ساعت حدود 10 صبح روز شنبه 9/3/88  نیزعده ای حدود 60 تا 70 نفر از اعضا که اکثرآنها را نسوان عضو پروزه تشکیل میدادند، درجلوی محوطه دادسرای اوین تجمع کرده اند . پس از ساعتی ، جناب آقای راسخ - بازپرس محترم پرونده از بیرون سررسیده و خطاب به حضار سخنانی گلایه آمیز (نقل به مضمون و بشرح زیر ) ایراد می فرمایند که:

"تجمع و اعتراض حق شماست و هرروز هم که اینجا تشریف بیاورید قدمتان روی چشم ولی این کسانی که به شما پیام کوتاه می فرستند و شمارا هر روز به اینجا می کشانندبااین کار هم به خودشان و هم به شما و همه شاکیان دیگر لطمه میزنند. ایشان با این مزاحمتهای هر روزه خود روی اعصاب ما راه میرود و توان کاری را از ما می گیرند."  بازپرس پرونده درخاتمه به شاکیان حاضر  با ارائه برخی رهنمودها عزم حزم خویش را در پیگیری لاینقطع پرونده تا خصول نتیجه،خاطر نشان ساخته وضمن عدم ارائه  مهلت زمانی حاصرعدم تعلل و اتلاف وقت دادسرا در امر پیگیری احقاق حقوق عموم شاکیان تاکید نمودند.

وبلاگ نگین غرب با توجه به تلاشهای جاری و حساسیت شرایط حاکم بر پرونده و همچنین با عنایت به استقرار تیمی از شاکیان (متشکل از تنی چند اربانوان محترم - منتخب بازپرس پرونده) در دفتردادسرای اوین جهت همیاری دربررسی اسناد و مدارک املاک و زمینهای متهمان در راستای تسریع در پیشرفت امور ، از شاکیان محترم انتظار دارد در طی روزهای آتی باوحدت و  متانت و پرهیز از هرگونه تشنج و تجمعات پراکنده ، فضا و بستر لازم را برای تداوم تلاشهای بازپرس دلسوز پرونده و اتخاذ بهترین تصمیم و سنجیده ترین رفتار ازسوی شاکیان فراهم نمایند/ انشاء ا...

.............................................................................................................................

توضیح : درروزجمعه 8/3/88 درمحل پروزه اطلاعیه ای با امضای شاکیان پروزه نگین غرب منتشرشد که درآن اعلام گردیده شاکیان جهت استماع نتایج عملکرد دوهفته ای جدید دادستان تهران ، ازساعت 10 صبح یکشنبه 17/3/88 در مقابل دادسرای عمومی و انقلاب تهران واقع درمیدان ارگ به دیدار دادستان محترم تهران خواهند شتافت .

 

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 10 خرداد 1388    | توسط: وبلاگ نگین غرب    | طبقه بندی: گزارش اجتماعات،     |
نظرات()