پیرو ارسال پیام کوتاهی جعلی توسط یکی از اعضای هیئت مدیره بنام “انجمن نگین غرب” برای شاکیان ، جمعی حدود300 نفر ازاعضا درمحل دادسرای زندان اوین کشانده شدند.ایشان ابتدا قصد داشت دراین تجمع به تبلیغ طرح انحرافی خوددرخصوص دریافت زمین پلاک پائین و ساخت واحدبپردازد که با مخالفت اکثریت اعضای هیئت مدیره مواجه ومقررشده بود تجمع صرفا” به استماع سخنان آقای راسخ - بازپرس پرونده محدود شود. شاکیان حاضر در دقایق اول تجمع

.................

پیرو ارسال پیام کوتاهی جعلی توسط یکی از اعضای هیئت مدیره بنام “انجمن نگین غرب” برای شاکیان ، جمعی حدود300 نفر ازاعضا درمحل دادسرای زندان اوین کشانده شدند.ایشان ابتدا قصد داشت دراین تجمع به تبلیغ طرح انحرافی خوددرخصوص دریافت زمین پلاک پائین و ساخت واحدبپردازد که با مخالفت اکثریت اعضای هیئت مدیره مواجه ومقررشده بود تجمع صرفا” به استماع سخنان آقای راسخ - بازپرس پرونده محدود شود. شاکیان حاضر در دقایق اول تجمع متاسفانه شاهد برخورد فیزیکی یکی از عمله اکره های فروغی  علیه آقای رستمی (از اعضای فعال و ایثارگرانجمن) بودند که منجر به صدمات و جرحات جسمی شدید و انتقال ایشان به بیمارستان گردید. مامورین انتظامی با دستبند ، دستهای ناپاک وی را برای مدت یکساعت به نرده های جلوی دادسرا گره زدند تا لعن و نفرین مداوم اعضای حاضر نثار این مهره مزدبگیر فروغی مفسد شود. مدعوین تجمع برخلاف موضوع دعوت که ” بررسی راهکارهای موحود” بود، به سخنان تکراری و بی سروته جناب بازپرس درفضائی ملتهب گوش فرادادند. استفاده ایشان ازبلندگوی خراب دادسرا وقطع مکرر اندر مکرر آن بحد کافی گویای بی برنامگی وبی توجهی دستگاه قضائی به سرنوشت این پرونده مهم و ملی بود. واما درشرایطی که هنوز فرمول مربوطه نهائی نشده و رقم کارشناسی و به تبع آن طلب شاکیان مشخص نگردیده ، اصرار آقای راسخ برروی گزینه انتقال زمین بجای طلب اعضا با واکنش تند شاکیان حاضرمواجه شدکه یکصدا فریادمیزدند: ما زمین نمی خواهیم.

دراواخر سخنان ملال آورجناب بازپرس ، بخشی از جمعیت بطرف باصطلاح احیا کننده طرح نخ نمای ساخت پلاک پایین که در انتهای حیاط دادسرا مشغول رایزنی با همفکران خود بودندبراه افتادند تا فریاد اعتراض خود را نثارآنها نمایند .یکی ازخانمها فریاد میزد: ما به شما رای ندادیم که از اعتماد ما سوء استفاده کنید . خانم دیگری می گفت : شما به ما می گفتی اگر پول میخواهی فردا نبینم رفتید دنبال زمین” و خانم بعدی فرمود:اگرانجمن باطرح ساخت زمین مخالف است و اعضای هیئت مدیره میدانند یکی به داخل انها نفوذکرده،اگر ساکت بنشینند گناه کرده اند.”

آقائی دیگر که اوهم عضو انجمن بود خطاب به وی گفت :” شماباید همین امروز استعفا دهید و اگر استعفا ندهید حقایقی را در پس پرده  برای همه اعضا افشا می کنم.”

اعتراضات اعضای انجمن بااین توضیحات بازرس قانونی انجمن قطع شد که گفت: “طرح ساخت پلاک پائین نظرشخصی این آقاست که مورد موافقت هیئت مدیره قرار نگرفته است . درخصوص اینکه آیا شرایط عضویت در هیئت مدیره ازایشان سلب شده یا خیر، این موضوع در هیئت مدیره مطرح و به آن رسیدگی خواهدشد.” ایشان اضافه کرد : این مطالب یک بحث داخلی انجمن و موضوعی فرعی است و اینجا هم اصلا”جای این بحثها نیست و لذا اعضا بهتراست باترک دادسرا این بحثها را در مکانی مناسب مثل رپروزه انجام دهندتا مورد سوءاستفاده دشمنان قرار نگیرد.”

فقط از جنبه انسانی چند سوال درذهن نگارنده باقی مانده است و آن اینکه

1- مسئول صدمات جسمی وارده به آقای رستمی - این عضو بی ادعا و گمنام انجمن که تمام ایام نوروز را به همراه همسر و فرزندخود صرف اعتراض به نظریه ناعادلانه کارشناسی نموده و میرود تا همه شاکیان را ازبرکات خودبهره مند سازد، کیست ؟

2- آیا دعوت کنندگان اعضا به این تجمع مشکوک ،ازمحضر اعضای شریف انجمن و وجدان و خدای خود شرمسارنیستند؟

3- و سوال آخر اینکه اگر این تجمع بیحاصل برگزار نمیشد،آیا بازهم این شاکی فداکار مصدوم میشد و حیثیت انجمن و شاکیان اینچنین به بازی گرفته میشد؟!!!

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 20 فروردین 1388    | توسط: وبلاگ نگین غرب    | طبقه بندی: خبر ویزه،     |
نظرات()