به‌روز شده در: ۲۰:۱۶ - ۱۸ مرداد ۱۳۸۸

 

عصر ایران
تخلف بانک مرکزی در قبال موسسه ای اعتباری
در حالی كه اغلب گزارش های بانك مركزی بخصوص زمان ریاست طهماسب مظاهری خبر از تخلفات گسترده در موسسسه مالی اعتباری توسعه داشته اما بانك مركزی طی ماهای پایانی سال گذشته تا كنون بیش از چهار مجوز برای ورود این موسسه به فعالیت های مختلف بانكی داده است.

شفاف: در حالی كه اغلب گزارش های بانك مركزی بخصوص زمان ریاست طهماسب مظاهری خبر از تخلفات گسترده در موسسسه مالی اعتباری توسعه داشته اما بانك مركزی طی ماهای پایانی سال گذشته تا كنون بیش از چهار مجوز برای ورود این موسسه به فعالیت های مختلف بانكی داده است.

این چهار مجوز عبارتند از مجوز ارائه خدمات ارزی و انجام عملیات بانكداری بین المللی، انتشار اوراق سپرده سرمایه گذاری، عضویت در شبكه شتاب و عضویت در سامانه ساتنا است.

بنا بر این گزارش موسسه اعتباری توسعه در زمستان سال گذشته توانست مجوز انتشار اوراق سپرده سرمایه گذاری كوتاه مدت را دریافت كند.

همچنین این موسسه در تاریخ 29/12/87 به شبكه بانكی شتاب پیوست.

موسسه اعتباری توسعه در تاریخ 88/1/1388 موفق به اخذ مجوز ارائه خدمات ارزی و انجام عملیات بانكداری بین المللی از بانك مركزی شد و در هفته گذشته سیستم ساتنای موسسه اعتباری توسعه با حضورمقامات بانک مرکزی آغاز به کار کرد.

مجوز های چهارگانه فوق درحالی صادر شده كه تنها در یك مورد عده‌ای از سهامداران موسسه اعتباری توسعه، گزارش مستندی از تخلفات برخی اعضای هیات‌مدیره را در اواخر شهریور ماه سال گذشته به طهماسب مظاهری، رئیس کل وقت بانک مرکزی ارائه کردند که در آن، حجم گسترده‌ای از تخلفات موسسه آشکار شده بود.

ابعاد این گزارش به اندازه‌ای بود که طهماسب مظاهری آن را کشف بزرگ تخلف در بازار پولی کشور اعلام کرد. اما پس از آنكه مظاهری از در آذرماه سال گذشته از بانك مركزی كنار گذاشته، ارائه مجوزهای مختلف به این موسسه آغاز شده است.

برخی كارشناسان حقوقی معتقد هستند در بهترین حالت بانك مركزی میبایست فعالیت موسسه مالی و اعتباری توسعه را معلق می كرد اما نه تنها این اتفاق روی نداده كه بانك مركزی مجوزهای جدید به این موسسه داده است.

تخلفات بانك مركزی در حال رخ داده كه موسسه مالی و اعتباری توسعه تنها 11 شعبه در سراسر كشور دارد كه 10 شعبه آن در تهران است.بر اساس گفته حیدر مستخدمین حسینی مدیر عامل فعلی آن ، این موسسه 9 سال است كه شعبه جدید افتتاح نكرده و قرار است در اولین اقدام 8 شعبه جدید، 3 شعبه در تهران و 5 شعبه در شهرهای تبریز، مشهد ، كرج ،كیش و شیراز دایركند.

این موسسه كه مجوز خود را در سال 73 دریافت و فعالیت خود را در سال 76 آغاز كرده هم اكنون سرمایه خودر را به 10 میلیارد تومان رسانده است. این میزان سرمایه 35 برابر كمتر از سرمایه تاسیس یك بانك خصوصی در كشور است.

از سوی دیگر سپرده هایی كه این موسسه كوچك اعتباری جذب كرده بالغ بر 733 میلیارد تومان در سال 86 می رسد كه این میزان اختلاف كاملا مغایر اصول بانكی است و بانك مركزی به عنوان ناظر ارشد پولی كه هر ساله حساب های این بانك را بررسی می كند میبایست نسبت به افزایش سرمایه این موسسه متناسب با استاندارد های بین المللی بال است اقدام لازم را به عمل می آورد.

طبق استاندارد، كمیته بین‌المللی بانكداری (بال) نرخ كفایت سرمایه یعنی نسبت سرمایه بانك به دارائیها و بدهیها باید 12 درصد باشد. یعنی یك بنگاه پولی حداكثر می تواند 12 برابر سرمایه و دارایی های خود بدهی( جذب سپرده) ایجاد كند.


تذکر مهم

* مطالب فوق صرفا بر مبنای انعکاس وبلاگ از "دیدگاه های رسانه ای" وفارغ از هر گونه اتخاذ مواضعی عینا بنقل از سایت خبری عصر ایران درج گردیده است.

مجوز شماره 818 مورخ " 18/1/1388 "بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پاراگراف پنجم متن فوق میبایست تصحیح گردد که برسم امانت داری  از هر گونه تغییر ویا تصرفی احتراز نموده ایم.

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 18 مرداد 1388    | توسط: وبلاگ نگین غرب    | طبقه بندی: دیدگاه رسانه ای،     |
نظرات()