تجمعی با یک ویژگی و یک دستاورد 

 

  تعلل های مرموز وغیرقابل درک در روند اجرایی شدن دستور پرداخت وام موضوع قرارداد  مورخ  30/4/88  از یکسو ،  ومنوط کردن اجرای قرارداد مذکور به تصویب چنین وام عظیمی برای موسسه ای تمامیت خواه! ، شکات نگران پرونده را بر آن  داشته تا علیرعم تمامی اخبار ضد ونقیض وبعضا امید بخش ،غیرمنفعلانه وارد کارزار شده  ودر فرای فضای بیم وامید ناشی از تحولات  اخیر، خود نیز درسرنوشت خویش دخیل گردند.

از مهمترین وجوه تمایز تجمع روزدوشنبه 2/6/88 شاکیان  مقابل نهادریاست جمهوری، میتوان از اتحاد مجدد اعضای انجمنی ودوستان غیر انجمنی پس از یک برهه "ایجاد فاصله" یاد نمود که امروز در یک صف واحد همگی با زدودن عناصرخودفروخته و مزدبگیران فروغی از صفوف خود توانستند باردیگر همآوا شده و سرود وحدت سردهند. اتحاد اکثریت قاطع صالحین مصمم گردیده تا لکه ننگ انگشت شمار"فاسدینی" را که بعضا پس از مدتهاخقا کاری مجددا سرازگور بیرون آورده اند، از دامان خود پاک سازد. مزدبگیران "حاج آقا" همچون گذشته های دوربا اغوای برخی شکات نامطلع (مبنی بر اینکه با آزادی فروغی در مهلت یکماهه حقوق طرفدارانشان را  تقدیم خواهند نمود)، قصد ایجادشکاف درصفوف متحد اعضای ستم کشیده پروژه راداشتند که اتحاد "صالحین " انجمنی وغیر انجمنی با الایش خود در برائت از مزدوران فروغی همت گمارده  وجبهه متحدی را احیا نمودند که منبعد تمام همایش همفکری خود را جمعه ها صرفا در محل پروژه  متمرکز خواهند نمود.

نقطه اتکاء مضاعف حضاردر تجمع در دستاورد مهمتری تجلی نمود و آن چیزی نبود جز پیدا شدن "جای پا" برای نظارت مستمرنمایندگان شکات در روند پیگیری پرونده ؛ امری که فقدان آن تا کنون ، ذینفعان واقعی این پرونده را از اشراف بروقایع مترتب برآن منع مینمود.

در ابتدای این تجمع آقای هوشمند- نماینده مردمی (شاکیان غیرعضو انجمن)علت بازگشت مجدد دوستان خود به صف اعضای پیرو انجمن را در انحراف آشکار یکی از خانمهای لیدر! و بیعت پرمعنای ایشان با گروه بدنامی  اعلام نمود که ماههاست مجری نیات خائنانه فروغی برعلیه کلیه اعضاء بوده اندو درحال حاضرهم این عده بسیار قلیل ودر عین حال مجهز وغنی از امکانات دریافتی ازمتهم اصلی پرونده ، تلاش مذبوحانه ای را برای آزادی فروغی و سپس رسیدن به منافع نامشروع برای خود ، از طریق نردبان قراردادن اندک شکات فریب خورده  در برنامه دارند.

 آقای هوشمندرسما"به کلیه حاضرین درتجمع اعلام نمود که "با فعال شدن این جریانات خائنانه ما دیگر با خانم مذکور  کاری نداریم ، در اوین هم دیگر تجمعی نخواهیم داشت و محل اصلی تجمع هفتگی ما درروزهای جمعه فقط در محل پروژه و درکنار بقیه اعضاء خواهدبود."

 

دراین تجمع بازرس قانونی انجمن نیز ضمن تائید اظهارات آقای هوشمند و اشاره به عملکرد افراد گروه  مورد اشاره ایشان درسال گذشته، در تشریح یکی از رفتارهای این گروه به حاضرین گفت: " سال گذشته در روز سه شنبه اول ماه مبارک رمضان، رئیس این گروه جمعی حدود 500 نفر از اعضای  ساده دل را به بهانه افطاری و شنیدن سخنرانی فروغی از طریق پیام کوتاه به محل پروژه کشاند ولی هنگامیکه با اعتراض شاکیان مواجه شد، اقدام به شلیک گاز اشک آور! در میان حاضرین و باطل نمودن روزه اعضای حاضر نمود. بعضی از حاضرین نظیر خانم ناظمی در اثراستنشاق گاز اشک آور بیهوش شدند و بقیه اعضای روزه دار نیز با روشن کردن آتش سعی در خنثی نمودن آثار آن شدند. بعدها رئیس گروه مذکور براحتی اعتراف کرد : "بچه های ما همیشه در تجمعات به گاز اشک آور و باتوم مجهز هستند!!! " اما نگفت که چه کسی این تجهیزات غیر مجاز را در اختیاربچه های ما قرار داده است؟ هرچند متن اطلاعیه وزارت اطلاعات (لینک خبرگزاری فارس ) به روشنی جوابگوی این سوال بوده و میباشد. بازرس قانونی انجمن در خاتمه به کلیه اعضای پروژه هشدار داد که فریب شعارهای توخالی و فریبنده این گروههای خائن یا بازیخورده فروغی را نخورند وسران این گروهها را تنها بگذارند.

   

 از سوی دیگربنا به سبک وسیاق پاسخگویی مسئولین دراین مقطع ازپیگیری ها ، ارائه پاسخ های منفی ودلسرد کننده مسئولین نهاد ریاست جمهوری باز تابی نداشت جز سماجت اجتماع کنندگان روزه داری  که هم اکنون طنین فریاد آلله اکبرشان در خیابان پاستور عزم جدی آنان را نسبت به حصول نتیجه بیش از پیش به نمایش می گذاشت . بروز تنش هایی در ازدحام جمعیت در مواجهه با برخی مامورین نسبتا نا مهربان کافی بود تا عزم جدی ایشان را در پاسخ خواهی به گوش مسئولین مربوطه برساند واندکی بعد باادامه اصرار شاکیان برای پاسحگوئی مسئولان، آقای فتاح بمیان تجمع کنندگان آمد و پس از شنیدن خواسته های آنان ترتیب دیدار 3 نفر از نمایندگان شاکیان با ماشاء ا... صفار - دبیر کمیته رسیدگی به تجمعات مردمی نهاد ریاست جمهوری را داد.

آقای صفار دراین دیدار یکساعته، ضمن شنیدن علت اعتراضات شاکیان موافقت نمود برای روزبعد جلسه ای را با حضور5تا 7 نفر ازنمایندگان شاکیان برگزارنموده  و متعاقب آن از دکتر بهمنی- رئیس کل بانک مرکزی و دکتر مرتضوی- دادستان تهران و یا نمایندگان آنهابرای ارائه جمعبندی جلسه مذکور و ادای توضیات لازم دعوت بعمل آورند.

آقای صفار ضمن دلجوئی و ابراز همدردی باشاکیان، پرونده نگین غرب را پرونده ای "ملی" دانست و به نمایندگان شاکیان حاضرتوصیه نمود نمایندگان "مطلع و واقعی و صاحب ایده"را برای دراین جلسات اعزام نمایند تاتصمیمات دقیقتری اتخاذ گردد.  

 

در انتها جمع تصمیم گرفت تا جهت پیگیری امور پنجشنبه آتی (5/6/88)ساعت 5/9 صبح در دفتر دادستانی تهران واقع در میدان ارگ حضور بهم رسانند.

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 4 شهریور 1388    | توسط: وبلاگ نگین غرب    | طبقه بندی: گزارش اجتماعات،     |
نظرات()