نمابندگان شاکیان براساس آخرین جمعبندی از اظهارات مقامات قضائی مسئول پرونده اعلام نمودند :

تصویب وام موضوع قرارداد قطعی است

به رغم مصادف بودن روزجمعه20/6/88 باسالروزشهادت مولای متقیان علی(ع)، نگرانیهای جاری اعضاء درخصوص سرنوشت پرونده وتحرکات اخیرحامیان وکارگزاران فروغی موجب شد تا جمعی حدود 400نفرازشاکیان آگاه درمحل پروژه گردهم آیند . نمایندگان شاکیان این بارحامل پیام نویدبخشی برای اعضاء بودند. آنها براساس آخرین اطلاعات وجمعبندی خود از اظهارات مقامات قضائی مسئول، تصویب تسهیلات موضوع قرارداد مورخ 30/4/88 را قطعی و قریب الوقوع اعلام نمودندکه با ابراز امیدواری شاکیان مواجه گردید. اعضای حاضردراین تجمع هفتگی، ضمن اطلاع  ازآخرین تحولات پرونده وپیگیریهای انجام شده اززبان نمایندگان پرتلاش خود ، ارتحرکات مخرب عناصرمذکوردرارتباط با "پروژه خائنانه آزادسازی فروغی" آگاهی یافته و با همدلی بی نظیرشان تدابیرلازم را برای افشاء و طرد کارگزاران رسوای فروغی از صفوف خود و خنثی نمودن کارشکنی های آنان درمسیراجرای عدالت ، یعنی احقاق عادلانه حقوق شاکیان بموازات اشد مجازات برای فروغی مفسد اتخاذنمودند. اکنون مشروح گزارش این تجمع مهم و افشاگرانه را درزیر میخوانید:     

و

وجه تسمیه "عوامل فروغی"

    

       اگرتا چندماه پیش لقب"عامل فروغی" کاربردی تنها درحد یک انگ و اتهام را داشت وگهگاهی (بجا یا نابجا) ازسوی برخی افراد بعنوان حربه ای تبلیغاتی درمصاف با مخالفان بکار میرفت ، اما مدتی است که با به صحنه آمدن آشکار کارگزاران ومریدان فروغی ملعون و علنی شدن نقشه های خائنانه آنان ، این القاب وجه تسمیه خودرا پیدا کرده اند .  اگر چه بروز "ایده ای" مبنی بر عدم صف آرایی در مقابل  برخی جریانات متمایل به فروغی بو اسطه ایجاد تفرق وچند دستگی بعضا در میان افراد  دلسوز هم مدافعه می شد ، اما دسیسه جذب افراد کم اطلاع  واستفاده ابزاری ازایشان مصداق دودستگی و تفرقه است که بیدرنگ باید جلوی آنرا گرفت.

      ازمیان تحولات چندگانه ودر عین حال پرشتاب اخیر، شاید صدورکیفرخواست اعدام برای فروغی به تنهائی کافی بود تا جریانات پراکنده حامی وی را وادار به سر برون آوردن از گور  کرده و با  تلقین برخی نگرانی ها به  جمعی ازشکات نجیب اما مضطرب  چنان القاء کنند که کیفر خواست اشد مجارات برای فروغی مترادف است با پایمال شدن حقوق شکات . تاانجا که روزنامه وطن امروز درگزارش 22/5/88 خود از تجمع  سردر گم روزچهارشنبه 21/5/88  در کمال ناباوری  و  اما با تکیه بر نگرانی عامه شکات بنقل از معرکه گردانان پشت صحنه نوشت:"شاکیان پروژه نگین غرب در انتهای اتوبان یادگارامام جمع شده بودند تا به اطلاعیه دادسرای تهران مبنی برصدورکیفرخواست اعدام برای مدیرعامل شرکت انبوه سازان شفق اعتراض کنند!"  وبه اتکاء این تشویش ذهنی که همینک جنبه رسانه ای بخود گرفته  بود، جمعه گذشته سران این جریانات درجمع آوری امضاءاز شاکیان ناآگاه برای "آزادنمودن مدیرعامل شرکت انبوه سازان شفق اززندان برای احقاق حقوق شاکیان!" (بشرح متن نامه تایپ شده آنها) بهمراه تحریک علنی شاکیان برعلیه تلاشهای دستگاه قضائی و تخریب وجهه بازپرس دلسوز پرونده ، همگی برای انحراف ذهن مقامات جدید قضائی با هدف "آزاد سازی فروغی از زندان"، زنگ خطرجدی را برای همه شاکیان اعم از تعیین واحدشده و بلاتکلیف بصدا درآوردند.

اظهارات نمایندگان شاکیان

 

       دراین تجمع تعدادی از نمایندگان مطلع و آگاه شاکیان گزارش مفصلی را از هفته پرکارخود، به اطلاع اعضای حاضردرتجمع رسانیدند وضمن گزارشی دقیق از رویدادهای هفته جاری و با قرائت متنی افشاگرانه ، مواردی از عملکرد خائنانه برخی از عوامل فروغی را باذکرنام  ومعرفی انان برای حاضرین تشریح نموده و ضرورت مقابله جدی کلیه اعضاء با این عناصر را  یاد آور شده ،اضافه نمود" موضوع وام موسسه اعتباری توسعه تقریبا" قطعی شده و با اجرای قرارداد 30/4 88حقوق کلیه افرادتعیین واحدشده و بلاتکلیف از مسیر نگاه یکسان سیستم قضائی تامین خواهد شد و لذا هدف این عناصر حیثیت باخته فقط و فقط آزادی فروغی از زندان است ونه گرفتن حق و حقوق شاکیان که درصورت ادامه این رفتار ننگین برخورد لازم را با آنها خواهیم داشت" که این اظهارات با تائید و حمایت شاکیان حاضر در تجمع مواجه شد

  یکی دیگر از نمایندگان "تعیین واحد شده"با تاکید بر حقوق اینگونه از اعضا اظهار نمود "عوامل فروغی با این ادعای کذب و تحریک آمیز که اعضای بلاتکلیف قصد تصرف واحدها را دارند، قصددارند اعضای تعیین واحدشده ناآگاه را رودرروی افراد بلاتکلیف قرارداده و آنهارا به تصرف  شتابزده  واحدها تحریک نموده اند درحالیکه هرگونه تصرف واحدهای بدون آب و برق و گاز از طرف هر گروهی که باشد  با ایجاد وقفه در روند تگمیل ساختمانها موجب پیچیده شدن پرونده  نیزخواهد شد." وی  همچنین تاکید نمود حقوق ومنافع کلیه شاکیان بهم گره خورده  است بنحوی که تامین حقوق اعضای بلاتکلیف پروژه بدون تامین حقوق افراد تعیین واحدشده غیر ممکن بوده و بهمین ترتیب تکمبل و تحویل اعضای تعیین واحدشده نیز باید همزمان با احقاق حقوق افرادبلاتکلیف صورت گیرد که همه اینهادر قرارداد با موسسه اعتبار ی توسعه دیده شده است."

توزیع اطلاعیه افشاگرانه

 

        دراین تجمع همچنین ازطرف برخی از اعضاء متنی افشاگرانه با عنوان "اعضای تعیین واحدشده آگاه باشید و بازی فروغی را نخورید!" درمیان حاضرین توزیع شد که ضمن معرفی اسامی و رفتار برخی از عناصر معلوو الحال مذکور، چنین  نوشنه  شده که"در صورت ادامه به اعمال ننگین  ناچارا" برخورهای مناسب حال  انان  را خواهند داشت" . دراین اطلاعیه از اعضای تعیین واحدشده خواسته شده است که "هرچه زودتر با تصمیم قاطع و شجاعانه صف خود را ازاین عناصر جدانموده و همراه با اعضای بلاتکلیف ار اقدامات نهائی سیستم قضائی دفاع کنید چرا که با کوچکترین اشتباه پرونده درمسیر حقوقی قرار میگیرد و با آزادشدن فروغی افراد تعیین واحدشده از زیر پوشش قرارداد موسسه اعتباری توسعه خارج خواهندشد. "  

در خاتمه این اطلاعیه ضمن هشدار به برخی از اعضای تعیین واحدشده آمده است که : "فروغی قصد استفاده ابزاری ازشمارا برای آزادی خود دارد پس با هشیاری کامل توطئه جدید اورا خنثی کنید . فروغی این خائن به مال و جان مردم و اعضای زجرکشیده نگین غرب آخرین دست و پازدنهای خودرا سپری می کند. اورا بادستان خودتان دوباره به امپراتوری سابقش بر نگردانید! هشیار باشید!"

یادآورمیشود درتجمع این هفته برخلاف جمعه قبل ،  تتمه  افرادی که سابق براین  در محل اوین تجمع میکردنددر محل پروژه حضور یافته  ودر مقابل ،  سرکردگان حامی فروغی که جرات حضور سر پروژه را پیدانکردند و تنها در دقایق پایانی تجمع برخی از افراد دست دوم  و سوم  خودرا طبق معمول صرفا برای کسب خبر و جاسوسی وارد جمع شاکیان نموده بودند  ، با مذمت و لعن ونفرین  همیشگی شاکیان آگاه بدرقه !نمودند.

نوشته شده در تاریخ شنبه 21 شهریور 1388    | توسط: وبلاگ نگین غرب    | طبقه بندی: انجمن نگین غرب،     |
نظرات()