گام مثبت دادسرا درمسیرشفاف سازی

 

بازپرس شعبه اول دادسرای امنیت تهران درساعات پایانی روزگذشته درراستای وعده مورخ 5/6/88 قاضی مرتضوی - دادستان سابق تهران به شاکیان، اقدام به انتشار مکاتبات مهمی درارتباط با پرونده موسوم به "شفق ونگین غرب" درپایگاه اطلاع رسانی خود نموده است که درروشن شدن برخی ابعاد تاریک و پیچیده پرونده به شاکیان کمک خواهد نمود. پیچیدگی هائی که بدون درک آنها هرگز قادربه پیشبرد تلاش امروز وطرح سنجیده مطالبات خود نخواهیم بود.

مکاتبات مزبور را بشرح زیر میتوانید از نظر بگذرانید:
1 – تصویر نامه شماره 87/458928/م مورخ 15/6/1388 ازبازپرس محترم پرونده خطاب به دکترمرتضی تمدن – استادارمحترم تهران در3 صفحه که به تشریح پرونده ، موانع و راهکارهای متخذه پرداخته و درآن ازجمله به افزایش ضریب احتمال فرارمتهم (بیم فرارمتهم) نیز اشاره گردیده است .
2 – تصویرنامه مورخ 22/6/1388 آقای براتلو- معاون سیاسی اجتماعی و سرپرست معامونت امنیتی انتظامی استانداری تهرانخطاب به دکتر بهمنی - رئیس کل بانک مرکزی که در آن ضمن تاکید بر اجرای سریع دستوررئیس جمهورومصوبه شورای تامین استان، به "مخاطرات عدم حل پرونده و روند پیگیری افراد ذینفع" اشاره شده است

3 تصویر نامه شماره 118395/88 مورخ 4/6/1388 دکتر بهمنی - رئیس کل بانک مرکزی خطاب به قاضی مرتضوی - دادستان وقت تهران مبنی بر ابطال و کان لم یکن نمودن نامه دادستان محترم سابق کل کشور (راجع به ابطال امتیازموسسه اعتباری توسعه) میباشدکه قبل از دونامه فوق (درراستای وعده جناب مرتضوی در تجمع روزپنجشنبه 5/6/1388به شاکیان) نگاشته شده است


 


3


 


 


متن دستور دادستان کل کشور یه رئیس دفترشان مندرج در هامش نامه در پاسخ به ریئس کل بانک مرکزی به دادستان وقت تهران:

جناب آقای صارمی با آقای دکتر بهمنی رئیس بانک مرکزی حضوری صحبت شد وگفت ما در رابطه با نامه آقای دری مشکل نداریم وخودمان مسائل را طبق ضوابط بانک مرکزی پیگیری می نماییم.

 

 

******چنانچه در مطالعه متون دجار اشکال شدید اینجا را کلیک فرمایید*****

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 24 شهریور 1388    | توسط: وبلاگ نگین غرب    |    |
نظرات()