به مصوبه 17/6/88 شورای تامین استان عمل کنید

جمعی بالغ بر 300 نفر از شاکیان پروژه نگین غرب درروزجمعه 27/6/88 مصادف با روزجهانی قدس در محل پروژه گردهم آمدند. آنها در تجمع هفتگی خود و به سیاق گذشته، آخرین اخبارو اطلاعات مربوط به پرونده را از زبان نمایندگان خود شنیدندو با یکدیگر به بحث و تبادل نظر پرداختند. دراین تجمع ، توزیع 200 نسخه دیگر از متن قرارداد30/4/88 ( مازاد بر700 نسخه توزیع شده در3هفته اخیر) نشان از آن داشت که بیش از نیمی ازحاضرین امروز ، شاکیانی هستندکه درتجمعات هفته های اخیر  یاران پیشتاز خود همراه نبوده اند ویا بطور کلی از آن بی اطلاع بوده اند!

حضور شناور و بعضا متناوب بخش هایی از شاکات در تجمعات بدون تردید یکپارچگی حضور شاکیان در صحنه را ، آنهم در روزهائی چنین حساس و تعیین کننده آسیب پذیر میسازد. اوج اهمیت حضور گسترده شاکیان درتجمعات  را میتوان در اثر بخشی فوق العاده  آن در اتخاذ تصمیمیات موثر وبعضا فوری مسئولین طراز اول در خصوص سرنوشت این پرونده ملی بوضوح مشاهده نمود که نمونه بارز آنرا میتوان در معطوف  نمودن اذهان مسئولین عالی ذیربط به  نقش بسزای حضور گسترده شکات  درتاکید بازپرس پرونده در نامه مورخ 15/6/88 خودخطاب به استاندار تهران بر"تجمعات پی درپی شکات و مالباختگان درنهادهای مختلف خصوصا" نهادرهبری ،  قوه قضائیه ،   ریاست جمهوری ،  و ...بدرستی اشاره نمود.

اظهارات نمایندگان شاکیان

نمایندگان شاکیان در هفته گذشته نیز پیگیریهای زیادی را برای خروج پرونده از بن بست انجام داده اند که شاکیان حاضر در تجمع ، گزارش و نتایج آنها را از زبان سرکارخانم امام زاده – عضو محترم هیئت مدیره انجمن و یکی از نمایندگان پرتلاش شاکیان شنیدند .

از پیگیری مذاکره با مسئولین نهاد ریاست جمهوری (پیروتجمع 26/5/88) و مراجعات به بانک مرکزی گرفته تا جلسات متوالی با بازپرس پرونده و تلاش برای گرفتن وقت دیدار با مقامات قضائی که درجریان میباشد. ایشان ابراز امیدواری کردند که با مکاتبات مهمی که ازطرف دادسرا منتشر شده و قول مساعد مقامات و مسئولین ، با تصویب وام بانک مرکزی بزودی گره پرونده گشوده شده و همه شاکیان شاهد اجرای قرارداد30/4/88 برای احقاق حقوق خود باشند.

سپس بازرس قانونی انجمن با قرائت متن نامه 3 صفحه ای مورخ 15/6/88 بازپرس پرونده به دکتر تمدن- استاندار تهران، اجرای مصوبه 17/6/88 شورای تامین استان را با توجه به رفع موانع موجود از بانک مرکزی خواستارشد. ایشان با اشاره به قانون تبیین وظایف و اختیارات شورای تامین استانها مصوب سال 1362 به دستگاههای اجرائی ذیریط یادآورشد که بموجب ماده 2 قانون مذکور ، کلیه دستگاههای اجرائی موظف به اجرای کلیه مصوبات شورای تامین استان میباشند.
ایشان ضمن تشکر از تلاشهای خالصانه بازپرس پرونده و اشاره به موضوع "بیم فرار متهم و افزایش ضریب احتمال فرار وی پس از صدور کیفرخواست اعدام" (بشرح بند 5 نامه مذکور ) ، نگرانی ایشان را باتوجه به شواهدموجود و تلاشهای عوامل متهم در هفته های اخیر کاملا" جدی وبجا ارزیابی نمود و از ایشان خواست تا با اقدامات مقتضی از قبیل تشدید قرارصادره و بازبینی در نحوه نگهداری متهم ، مانع ازتکرار فاجعه ای نظیر فرار شهرام جزایری از زندان و به چالش کشیده شدن مجدد اعتبار و حیثیت دستگاه قضائی کشور گردد.
بازرس انجمن در همین ارتباط به کانون فتنه ای که فروغی مفسد در سال گذشته با به خدمت گرفتن معدودی اعضاء براه انداخت و تا امروز شاهد تلاش آنان برای تفرقه در میان شاکیان بوده ایم اشاره کردو به آنها هشدار داد که در فضای موجود دست از تلاشهای مذبوحانه خود برای نجات فروغی ازطریق گمراه نمودن ذهن مقامات قضائی برداشته و سد راه انبوه  شاکیان نباشند که در غیراینصورت ضمن برخورد قاطع از طرف شاکیان ، مشخصات و مستندات موجود بهمراه کارنامه سیاه یکایک آنان که کمتر از 20 نفر هستند نیزجهت پیگیریهای قانونی ، دراختیار مقامات قضائی ذیربط گذاشته خواهد شد

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 31 شهریور 1388    | توسط: وبلاگ نگین غرب    |    |