با الهام از خردجمعی و به همت همفکریتان سال گذشته

           "افق رسیدگی به پرونده توسط قوه قضاییه"

   را در وبلاگ قبلی رایزنی نموده وانرا دیدگاه فرابخشی و واکاوانه امور حادث بر تقدیرمان ،بحق پنداشتیم.

حال طی نظرسنجی جدیدی که انرا درپایین ستون آبی رنگ درسمت راست وبلاگ ملاحظه میفرمایید، محتاجیم به بذل دانسته های شما بمنظور ارائه طریق وکشف صواب راه.استعانت ما راچون همیشه لبیک فرموده تادر پایان هفته جاری نتایج انرا  در معرض دید عموم  قرار داده و چراغ فراسوی اینده سازیم.

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 31 فروردین 1388    | توسط: وبلاگ نگین غرب    |    |