كلکم راع و كلکم مسئول عن رعیته

برای احقاق حقوقمان بپا می خیزیم

       چنانچه استحضاردارید  فریادتظلم خواهی وتجمعات مسالمت آمیزشما درماههای اخیرتوانسته است پس از 8 سال دربدری و انتظار ، توجه عالیترین مقامات اجرائی و تصمیم گیری کشور وازهمه مهمتر، دستور اکیددفترمقام معظم رهبری را برای احقاق حقوق حقه شاکیان مظلوم پرونده واجرای عدالت بخود جلب نماید.

 

به شهادت مکاتبات وسیع انجام شده ازسوی دادستان وقت تهران وبازپرس ویژه پرونده، عمده موانع موجودبرسر راه حل این پرونده بزرگ و ملی با دستور  ریاست محترم جمهوری ، مصوبه مورخ 17/6/1388 شورای تامین استان و بالاخره دستورصریح و واجب الاطاعه دفتر مقام عظمای ولایت برطرف گردیده لیکن بنظرمیرسددستهائی ناپاک بکار افتاده اندتا با طلسم شیطانی خود مانع ازاجرای عدالت گردند.

شاکیان دردمند و صبور پروژه های شفق !

 

برای شاکیان پرونده نردیدی باقی نمانده همان جریانی مافیائی که ازسال1373 فروغی را دردامان ناپاک خودپروراند، امروزکه تلاش دلسوزان نظام میرود تا طعم عدالت را به شاکیان دردمند و مستاصل پرونده بچشاند،  سعی دارد اراده باطل خودرا برروندطی شده فوق تحمیل نماید. ازطرفی دیگر تجربه نشان میدهد شاکیان زمانی میتوانند مطالبات حقه خودرا بشکل موثر پیش ببرند که یکپارچه عمل کنند و درغیراینصورت به حاشیه رانده شده و مافیای قدرتمندحامی فروغی اهداف پلید خودرا به پیش خواهدبرد.

 

  اعضای آگاه  پروژه !

 

حضرت امام (ره) دروصیتنامه خویش برای مقابله با مفسدان فرموده بودند: "مردم به دستگاه‌های مربوطه رجوع کنند و اگر آنان کوتاهی نمودند، خودشان مکلف به جلوگیری هستند". امروز دیگر وقت آن رسیده که برای احقاق حقوق پایمال شده خود و برزمین نماندن وصیت امام راحل و منویات رهبر عظیم الشان انقلاب، با گامهای استوار خود قدم در راه مبارزه با دشمنان مردم و نظام بگذارید و با خروش یکپارچه خود ، لرزه بر اندام فروغی و مناسبات مافیائی حامی او بیندازید.

 

تجمع هفتگی جمعه 17/7/1388 ، قطعا" آخرین اتمام حجت و اولتیماتوم شاکیان پرونده به فروغی مفسد و ملعون و حامیان پلیدش خواهد بود . آنها در این تجمع با فریادی بلند و رسا ، مهمترین و تاریخی ترین تصمیم خودرا برای احقاق حقوق خود و اجرای عدالت اتخاذ و اعلام خواهند نمود.

 

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 13 مهر 1388    | توسط: وبلاگ نگین غرب    | طبقه بندی: خبر ویزه،     |
نظرات()