اتحاد وهمفکری

 

جمعه 17مهردرمحل پروژه بنمایش خواهیم گذاشت

اشتباه بزرگ،
فساد بزرگ،
سوءتفاهم بزرگ.....
و حالا بن بست بزرگ ...

اینها همه عناوین سریالی نرسیدن به خانه آرزوهای ستمدیدگانی است که درطول 2سال و 10 ماه گذشته، درکنار ظلم و اجحاف بی حدوحصر یاند فروغی مفسدو حامیان و عواملش، یکی پس از دیگری برسر اعضای نگون بخت پروژه آوارگردیده است.اشتباهات و فسادها و سوء تفاهماتی که تاوان سنگین آنرا تاکنون فقط وفقط  شاکیان دردمنداین پرونده "ملی" پرداخت نموده اند .

این سیکل معیوب ودور وتسلسلهای باطل  هرچه زودترباید قطع گردد.امروزکسی دراین حقایق و بدیهیات تردیدی ندارد.

 حال چه  باید کرد!؟

آیا دیگر نامه و طومار و دیکته و انشائی هست که شاکیان ننوشته باشندو تسلیم مقامات و مراجع مختلف ننموده باشند؟ پاسخ اعضاء به این سوال قطعا" منفی است. پس چه کاری باقی مانده که شاکیانی که دیگر هیچ چیز برای از دست دادن  ندارند، بایدآنرا صورت دهند؟

 تجمع ...؟
حال اگر تجمع " تنها راهکار باقیمانده" است ،

کی ،کجا و با کدام اهدافی؟ ...
اینها همه دغدغه ها و پرسشهائی است که امروزذهن همه اعضاء را بخود مشغول داشته و باید برای آن پاسخی درخور بیابیم.
 نگارنده تنها بعنوان یک عضو کوچک از مجموعه خیل عظیم شکات فقط دارای یک نظر و در نهایت تابع نظرجمع خواهم بود.تادیروز و مشخصا" تاهفته پیش شاید  هر یک نظری داشتیم اما امروز تااین ساعت تمام گزینه های تجمع مقابل بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار، نهادریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی ،مجمع تشخیص مصلحت، بازپرسی شعبه یک اوین، دادستانی میدان ارگ و بالاخره نماز جمعه وحتی شاید دفتر مقام معظم رهبری در گام نخست  را بحسب استدلالات عقلی  وباعنایت به کارنامه چند ساله اینگونه وقایع ونتایج حاصله ، می توان رد نمود که شرح آن دراین مقال نمی گنجد.
فکرمیکنیم دوستان عزیزمیدانند باحضورحداکثری خود بایدچه چیزی را ازچه مرجعی طلب کنند واگر هم کمی دچار تردید هستند، درتجمع هفتگی روزجمعه 17/7/88 به این اجماع خواهند رسید.

نهایتا تنها افتخارما اینست که بتوانم قطره ای باشیم از این اقیانوس بیکران این مردم ستم کشیده اما بپا خاسته امروز..

توجه: جهت تکمیل وارسال فرم آمار وضعیت اعضا اینجا را کلیک کنید

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 16 مهر 1388    | توسط: وبلاگ نگین غرب    | طبقه بندی: اعضا ودیدگاه ها،     |
نظرات()