زمان ابتکارعمل شاکیان فرارسیده است

دستاورد تجمع جمعه17/7/88 اعضاء درمحل پروژه:

اجماع کلیه شاکیان برای برگزاری تجمع بزرگ وتاریخی روزدوشنبه20/7/88 ساعت 9صبح

خیابان ولیعصر/ پائین ترازجمهوری/مقابل کلانتری جامی/ قوه قضائیه

بهمراه تصویرقرارداد واعضای خانواده 

هفته ای که گذشت، بی شک یکی از پرترافیک ترین هفته ها ازحیث تشکیل جلسات متعدد مسئولان عالی قضائی و اجرائی و سیاسی و امنیتی درارتباط با پرونده شفق ، وتجمع هفتگی جمعه 17/7/88 نیزیکی از مهمترین تجمعات هفتگی اعضاء از حیث مباحث مطروحه ازطرف نمایندگان درطول 9 ماه اخیر بوده است. براساس گزارش نمایندگان و خروجی پیگیریهای انجام شده، بنظرمیرسد ...

آخرین طرح دستگاه قضائی (موسوم به طرح 3 ماهه قاضبی مرتضوی - دادستان پیشین تهران) نیز علیرغم وعده و وعیدهای مکرر ایشان و بازپرس پرونده قدم درجاده شکست گذاشته و به سرنوشت طرحهای قبلی قوه قضائیه برای حل وفصل پرونده دچارشده است

چنانچه قبلا اشاره شد، از مدتها پیش نشانه هائی از موانع و مخالفتهای پاره ای از مسئولان قضائی و اجرائی ( عمدتا"در رده میانی) با روند اجرای طرح مذکور رخ مینمود که وعده های دلگرم کننده و امیدواریهای99درصدی بازپرس "دلسوز" پرونده مانع از عریانی واقعیتهای جاری میشد.

 اما تناقض فاحش موجود میان قولهای شفاهی مسئولان تاحد دادستان جدید تهران مبنی برتصویب قریب الوقوع وام موضوع قرارداد30/4/88 با مضمون برخی مکاتبات ردوبدل شده میان مسئولان ، درطول یکی دوهفته اخیر به حدی آشکار بودکه علی الظاهر نمی توانست برای خود جناب بازپرس نیز قابل توضیح وتحلیل باشد.

 با همه این اوصاف هنوز تنوروعده و وعیدهای دلگرم کننده مسئولان "دلسوز" به شاکیان داغ است ودرمقابل نیز ، بازارنهیب و سرزنش شاکیان ازسوی معدودی مسئولان "غیردلسوز" داغ تر، تاجائی که در این وانفسا گفته میشود"مردم باید تاوان اشتباهات خودرا بپردازند " و با بی پروائی سخن از "مجازات مردم" برزبان می رانند ... آری، تجمع هفتگی اعضاء در روز جمعه این هفته در اثر این اخبار ناخوشایند رنگ و بوی خاصی بخود گرفته بود و حکایت از عزم جدی شاکیان برای احقاق حقوقشان داشت.

 درحاشیه این تجمع 700نفری پیداشدن سروکله برخی از سرکرده های جریانات انحرافی که پس از ماه ها سر از گور بیرون آورده وبا ترویج روش های انحرافی جهت ایجاد شکاف وتزلزل در صفوف مصمم شکاتی که هم اکنون  بادر دست گرفتن ابتکار عمل وارد مرحله نوینی  از روند حق طلبی خود شده بودند، بیش از هر مسئله ای باعث رنجش تجمع کنندگان شد که پس از تحمیل ظلم واجحاف مافیای اقتصادی در حق شان ، هم اکنون میبایست با  این "کوتله های فکری" مواجه شوند  که آمده اند تا با سو استفاده از آشفته بازار بوجود آمده اخرین رمق ها وحتی شیره جان این مردم ستمدیده و مستاصل را مکیده واز این نمد برای خود کلاهی بسارند وبس!

 ابراز عمق تاسف مردم بابت حضور این مهمانان ناخوانده با شعارهایی نظیر "مرگ بر حامی فروغی" وگاها هو کردن های ممتد درعین تجلی آگاهی مردم ، نشان داد که این مظلومین اساسا هیج چیز برای از دست دادن ندارند که حالا "تازه از راه رسیده ای" با نقشه های از پیش طراحی شده بخواهد آخرین هستی ایشان را هم به تاراج ببرد و شانه های مردم مستاصل  را پله ترقی منافع شخصی خود کند.

شاکیان حاضر درتجمع با اتحاد و همفکری بی نظیری عزم خودرا جزم نمودند تا با تجمعی پاسخ خواه ، بزرگ و تاریخی ، قوه قضائیه به ریاست آیت ا... صادق لاریجانی را بعنوان متولی مستقیم این پرونده ملی خطاب قرارداده و احقاق حقوقشان را خواستار شوند.

 آنها پس از بحث و تبادل نظر مصصم گردیدند با حضوری حداکثری و بهمراه اعضای خانواده مستاصل خود ، ازساعت 9 صبح روزدوشنبه20/7/88 درمقابل ساختمان مرکزی قوه قضائیه واقع در خیابان ولیعصر/ پائین ترازجمهوری/ مقابل کلانتری جامی گردهم بیایند و با دردست داشتن تصویری از قرارداد ، "اجرای عدالت" را یکصدا فریاد بزنند. فریادی چنان بلند و رسا که لرزه بر اندام حامیان سیاه دل فروغی واذنابش انداخته و یکبار برای همیشه به تمامی تعلل ها و کارشکنی های ایادی این مفسد ملعون خاتمه دهند.

 آری ، شاکیان پرونده نگین غرب باتوجه به شکست آخرین طرح دستگاه قضائی و به تاسی از رهنمود ارزشمند رهبر فقید انقلاب خود مصمم شده اند ازاین پس ابتکار عمل دراین پرونده را بدست بگیرند .همان پیرعادل و فرزانه ای که در فرازی از بند "م" ازوصیتنامه الهی – سیاسی خویش برای مقابله با مفسدان خطاب به مردم فرموده بود :

 "مردم به دستگاه‌های مربوطه رجوع کنند و اگر آنان کوتاهی نمودند، خودشان مکلف به جلوگیری هستند"

درخاتمه فرازی از فرمایشات امیرالمؤمنین علی (ع) درنامه خود به مالك اشتر ، استاندار مصر را خطاب به کلیه مسئولین لشکری و کشوری یادآور میشویم که مى نویسد: "... ثم الله الله فی الطّبقة السفلی من الذین لاحیلة لهم" ... (نهج البلاغه، نامه 53 )

 .... خداى را، خداى را، یادآورت مى سازم در مورد گروه زیردستان ، آنان كه راه چاره ندارند ; یعنى : مستمندان و حاجتمندان و از كار افتادگان، چه در این گروه كسانى هستند كه دست سؤال ندارند ...

نوشته شده در تاریخ شنبه 18 مهر 1388    | توسط: وبلاگ نگین غرب    | طبقه بندی: گزارش اجتماعات،     |
نظرات()