تجمع شاکیان پرونده نگین غرب دراعتراض به تعلل سه ساله دستگاه قضائی با شعار:

 

آقای لاریجانی!عدالت،عدالت

 

جمعی بالغ بر800 نفرازشاکیان پرونده نگین غرب ازساعت10صبح روزدوشنبه20/7/88 درمقابل قوه قضائیه واقع درخیابان ولیعصرجنوبی تجمع نمودندتا مراتب نگرانی خودرا نسبت به روند رسیدگی به پرونده اعلام نمایند. آنها با دردست داشتن پلاکاردهائی خواستار احقاق سریع و عادلانه حقوق خود بموازات اشدمجازات برای غلامرضافروغی –  متهم اصلی پرونده شدند. مفسداقتصادی که قراراست پرونده اش برای رسیدگی به اتهام"اخلال درنظام اقتصادی کشور" ازساعت 8صبح روز سه شنبه 21/7/88 درشعبه29دادگاه انقلاب واقع در خیابان شریعتی – ابتدای خیابان معلم بریاست آقای قمی بشکل غیرعلنی برگزارشود.

یکی ازنگرانیهای شاکیان پرونده پایمال شدن حقوقشان به بهانه مجازات عجولانه فروغی است که پس از دوسال و10 ماه رسیدگی نافرجام قضائی است که خودباچالشهای تازه ای مواجه گردیده است . شاکیان دراین تجمع گرچه موفق به دیدار با رئیس یا نمایندهای از قوه قضائیه نشدند ، اما متن قطعنامه ای را در 7 بندقرائت و به تصویب رساندند که نسخه ای ازآن تسلیم دبیرخانه حوزه ریاست قوه قضائیه گردید. در ساعات پایانی این تجمع اقای متین راسخ - بازپرس ویژه پرونده نیز درجمع شاکیان حضوریافت اما حرف تازه ای برای گفتن نداشت. شاکیان پرونده ازساعت 6 بعدازظهربتدریج پراکنده شدند و تجمع درساعت 7 بعدازظهر با حواشی فراوان رسما" خاتمه یافت.

 

وبلاگ نگین غرب بزودی گزارش تحلیلی خودرا از این تجمع و جلسه برگزاری دادگاه تقدیم بازدیدکنندگان محترم خواهد نمود اما متن کامل قطعنامه تجمع شاکیان بشرح زیر میباشد:

 

 

 به نام خدا

متن قطعنامه تجمع شاکیان پرونده نگین غرب

درروزدوشنبه20/7/1388مقابل قوه قضائیه

 

ما شاکیان پرونده نگین غرب پس ازیک دهه اسارت دردام باند مافیائی انبوه سازان شفق ودوسال و 10 ماه رسیدگی نافرجام دستگاه قضائی، امروز دراین مکان گردهم آمده ایم تا ضمن گله مندی ازتعلل ها و دست بدست شدنهای مکررپرونده ، باردیگرفریاد دادخواهی خودرا به گوش مقامات ومسئولین رسانده وبرخواسته های برحق خود بشرح زیرتاکید نمائیم:

 

1 -  پرونده موسوم به "شفق و نگین غرب" پرونده ای قضائی است که باید توسط دستگاه قضائی به آن رسیدگی گردد لذاهرگونه منوط کردن آن به تصمیم واقدام این یا آن مقام و نهاد اجرائی، قطعا" محصول بی تدبیریهائی است که حل وفصل پرونده را باچالشهای تازه ای مواجه میسازد.

 

2-  آخرین طرح دستگاه قضائی برای حل وفصل پرونده طرح 3 ماهه دادستان پیشین تهران بوده که منجربه عقدقراردادمورخ 30/4/88 شد ولی اکنون با گذشت 9 ماه ، عملیاتی شدن مفاد آن منوط به تحقق شرایطی نظیرتصویب وام یا اخذ تراکم و تغییرکاربری برای زمینهای متهمان شده است.

 

3 -  شاکیان پرونده علیرغم اشکالات وارد به قرارداد مذکور، صرفا"برای رسیدن به حقوق تضییع شده خود وازسرناچاری به آن تن درداده اند وتاکنون نیزازهرگونه همکاری با مقامات قضائی دریغ ننموده اند امابرطبق شواهد موجود ، اجرای آن بهمان دلایل پیش گفته با بن بست مواجه گردیده است.

 

4 -  شاکیان پرونده ازابتدا نه وام میخواستند و نه تراکم ، بلکه آنها درپی احقاق حقوق پایمال شده خود هستند لذا طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده این بار به بهانه عدم تصویب وام ازطرف بانک مرکزی ویا فردا دربحث تراکم وتغییرکاربری وغیره ، اساسا" مشکل ما نبوده و پذیرفته نیست.

 

5 -  شاکیان پرونده پی برده اند بدلیل ماهیت مافیائی عملکرد متهمان، مسائل پشت پرده ای وجوددارد که تاکنون مانع ازحل وفصل این پرونده واحقاق حقوقشان شده وجریان حامی فروغی با نفوذ یا تاثیرگذاری درپرونده اساسا" تمایلی ندارد که این ماجرا به سود مردم و نظام ختم به خیرگردد.    

 

6 -  شاکیان پرونده غلامرضا فروغی – متهم اصلی پرونده را فردی مفسد وعملکرد او وایادیش را مصداق بارزی از افساد فی الارض میدانند که به باید به اشد مجازات برسند؛ اما درپی صدورکیفرخواست نمیخواهند موضوع  احقاق حقوقشان این بار ولو به بهانه مجازات فوری متهمان واجرای عدالت فراموش ویا به تاخیربیافتد.

 

7 -  شاکیان پرونده از ریاست جدید قوه قضائیه و دادستان جدید تهران انتظاردارند که اگرقرارداد منعقده با موسسه  اعتباری توسعه قراردادی سالم و بدور ازفساد با استحکام حقوقی و قابلیت اجرائی است، موانع اجرائی آنرا دراسرع وقت با کمک دستگاهای اجرائی، وباعزم و ارده ای ملی برطرف نموده وبستراحقاق سریع وعادلانه ای برای احقاق حقوق شاکیان فراهم سازند ودرغیراینصورت وای به حال ما وشما !    

 

درخاتمه شاکیان پرونده نگین غرب  منتظر نشسته اند تا جوابی قاطع از دستگاه قضائی بگیرند . اگر قراراست بااعدام عجولانه فروغی ملعون ، پرونده متهمان برای رد مال به شکات و مالباختگان به دادگاه برود ، لطفا" همین امروز حکمش را صادر وابلاغ فرمائید ! اگردر پشت قرارداد مورد بحث اشتباه و تبانی و مفسده تازه ای کشف شده ، لطفا" همین امروز آنرا اعلام و اقدام نمائید ! وبالاخره اگرهمه الفاظ زیبای رایج نظیر"مردم عزیز" و "ولی نعمتان نظام" که درمکاتبات و اظهارات مسئولین بکارمیرود ، همگی از سرهمدردی و تعارف است ، لطفا" همین امروز زتعارف کم کنید وبرمبلغ بیفزائید ! که فردا دیر است ... / وَالسلامُ عَلی مِنَ التّبعَ الهُدی                        

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 21 مهر 1388    | توسط: وبلاگ نگین غرب    | طبقه بندی: گزارش اجتماعات،     |
نظرات()