به نام خداوند جان و خرد

12 اردیبهشت ماه 1388

شمارش معکوس شاکیان برای پایان یا آغاز یک طرح

 (بخش نخست )

 

اکثریت ما روزانه و بدفعات ، پشت چراغ راهنمائی می ایستیم ، به شمارش گرچشم می دوزیم ، وزمانی که شمارش گر روی عدد صفر ( ooo ) می ایستد، درجهت مورد نظرحرکت می کنیم.

 "شمارش معکوس"  (با مترادف لاتین countdown ) را درواقع میتوانیم بسربردن افراد جامعه درحالت "انتظار" بنامیم ؛  انتظاربرای فرارسیدن زمانی معین و یا وقوع  یک "اتفاق" ، شروعی تازه برای یک حرکت تازه. و یاحرکتی ازنو !

و بالاخره حادث شدن واقعه یا رویدادی که افراد جامعه ناخودآگاه برای رسیدن به آن روزشماری ویا لحظه شماری می نمایند. بعنوان مثال شمارش معکوس : برای "سقوط " رزیم اشغالگرصهیونیستی ، برای "عرضه " یک محصول جدید ، برای برگزاری یک " انتخابات"باشکوه ، وبالاخره شمارش معکوسی برای پایان یا آغاز یک "طرح ". طرحی که ناقوس اجرای آن با سخنرانی پرشور و وعده های آتشین دادستان محترم تهران از روز 12 بهمن 1387 به صدا درآمد و قرار بود درطول 3ماه با پرداخت عادلانه حقوق پایمال شده و خسارات وارده به شاکیان مختومه گردد. اما بنظر میرسد درمقام اجرا با موانع جدی و عدیده ای روبرو بوده است چراکه با اتمام قریب الوقوع مهلت هدف گذاری شده ، طرح مذکور هنوز خروجی ملموسی را دربر نداشته و  شمارنده جلب رضایت شاکیان همچنان عدد صفر (000) را نشان میدهد .

نوشته حاضر بر آن است تا بدون هرگونه پیشداوری ، نگاهی منصفانه و واقع بینانه به راه طی شده داشته باشد و با طرح پرسش هائی اساسی ، پاسخ های در خوری را یافته و فراروی شاکیان و پرونده قرار دهد . اکنون بخش نخست این نوشته را باهم از نظر می گذرانیم :      

 

 

طرح پرسش ها ی اساسی  

 

      این روزها ، شاکیان بلاکشیده پروزه نگین غرب پس ازتحمل 8 سال مصیبت و انتظار کشنده ، بهمراه دستگاه قضائی کشور بعنوان قوه مسئول رسیدگی به پرونده ای ازنوع مفاسدکلان اقتصادی ، وارد شمارش معکوسی شده اند که همگی با مفهوم آن آشنا هستیم . ما درطول یکسال گذشته ، این تجربه  را لااقل دوبار پشت سر گذاشته ایم :

15 اردیبهشت (مصادف با انقضای مهلت دوماهه متهمان) ، و 27 آبان (مقارن با اتمام مهلت 7 ماهه آنان برای جلب رضایت شاکیان) و حالا 12 اردیبهشت ، روزی که فرجه 3 ماهه ای که دادستان محترم تهران برای مجموعه تحت تمشیت خود (دادسرای عمومی و انقلاب تهران - بعنوان آخرین متولی حل وفصل پرونده موسوم به سلطان وثیقه) معین نموده است ، خاتمه می یابد ؛  بدون آنکه در شمارنده پرداخت حقوق و خسارات  شاکیان ، تا امروز جلب رضایت حتی یک نفر از شکات پرونده در آن ثبت شده باشد .  هرچند این امر به تنهائی ، هرگز دلالتی بر شکست  محتوم طرح 3 ماهه جناب دادستان و ناامیدی شاکیان نداشته و چه بسا بتوان ضمن بهره گیری از تجربیات شکست طرحهای پیشین دستگاه قضائی ، به آسیب شناسی اصولی طرح فعلی همت گماشت و بالاخره باجستجوی رهیافتهای مناسب مبتنی برخردجمعی شاکیان، مقطع 12/2/ 1388 را به سر پل ِپیروزی زمین خوردگان پروزه نگین غرب مبدل نمود . چنین اتفاقی در فضای پراز ابهام کنونی اگر دشوار بنظر میرسد ، ولی غیر ممکن نیست . البته بشرطها و شروطها ...     

 اکنون که چندروزی به انقضای مهلت 3 ماهه طرح موصوف و فرارسیدن روز موعود (12 اردیبهشت) باقی نمانده  و شمارش معکوس شاکیان آغاز گردیده ، باتوجه به وعده های دلگرم کننده قاضی مرتضوی درتجمع روز12بهمن ماه سال گذشته از یکطرف ، و عدم پیشرفت مورد انتظار شاکیان از طرح ایشان ، پرسشها و ابهامات اساسی بشرح زیر در ارتباط با طرح دادستانی تهران ذهن شاکیان پرونده را بخود مشغول داشته که باید پاسخ شایسته ای برای همه آنها بیابیم :

1 -  باتوجه به عدم تحقق بعضی از وعده های مقام قضائی مذکور درطول مهلت 3 ماهه ، تحقق آن وعده ها در طول کمتر از یکهفته امکان پذیر است ؟

2 -  در صورت عدم امکان تحقق وعده های مورد اشاره تا روز 12 اردیبهشت 1388، شاکیان نگون بخت پرونده تا کی باید درانتظار احقاق حقوق مصرح صنفی خود بسربرند ؟

3 -  تا روز 12 اردیبهشت  و یا در آن تاریخ قرار است چه اتفاقی به سود و زیان شاکیان یا متهمان رقم بخورد و دستگاه قضائی برای تحقق عدالت و وعده های خود چه اقدامی خواهد کرد؟

4 -  شاکیان پرونده برای آنکه زودتر به استیفای حقوق صنفی خودنائل آیند، تا روز 12 اردیبهشت و یا درآن تاریخ و پس از آن چه باید بکنند و چه کاری میتوانند انجام دهند و بالاخره :

5 - بایدها و نبایدهای مبارزه صنفی برحق شاکیان در این مرحله مهم و سرنوشت ساز ، باتوجه به نجربه تلخ مقاطع 15/2/1387 و 27/8/1387 از یک سو ، و تحولات خاص انجام شده  درسیر رسیدگی به پرونده و اقدامات مهم ودرشرف انجام توسط بازپرس پرونده  کدامند ؟

 

بخش نخست این مطلب را با طرح پرسشهای اساسی بشرح فوق تقدیم اعضای محترم نمودیم .بخش دوم آنرا که پاسخ به پرسشها خواهد بود، روزپنجشنبه هفته جاری از نظر خواهید گذراند.

 وَالسلامُ عَلی مِنَ التّبعَ الهُدی          

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 8 اردیبهشت 1388    | توسط: وبلاگ نگین غرب    | طبقه بندی: تحلیل وقایع،     |
نظرات()