12 اردیبهشت و شمارش معکوسی دیگر

(بخش دوم )

 

 انجام توافقات کتبی اولیه 8/2/88 دادسرا با موسسه توسعه ساختمان،میتواندافق تازه ای درمقابل پرونده وشاکیان بگشاید 

دربخش نخست این مطلب به طرح 5 پرسش اساسی که این روزها بدلیل عدم پیشرفت مطلوب طرح 3ماهه دادستان تهران برای حل و فصل پرونده موسوم به "سلطان وثیقه"، ذهن عامه شاکیان را بخود مشغول داشته پرداختیم . دروزهای گذشته چنانکه انتظار میرفت  اولا"دادسرای تهران بعنوان آخرین متولی رسیدگی به پرونده تحرکات تازه ای را برای عینیت بخشیدن به وعده های خود آغاز نموده و ثانبا"نظریات بازدیدکنندگان فهیم وبلاگ و تلاش اعضای فعال و پیگیر پروزه در روزهای اخیر ، رهیافتهای ارزشمندی را بویزه درارتباط با پرسش آخر (بایدها و نبایدهای مبارزه شاکیان) دراختیارمان قرارداده است. دراین بخش تلاش میکنیم با توجه به موارد مذکور ، مانیز به وعده خود عمل نموده و درحد بضاعت خود برای هریک از پرسشهای مطروحه پاسخی درخور بیابیم :

 واما پاسخ به پرسش ها رامیتوانید با کلیک کردن بر روی "ادامه مطلب" پیگیری فرمایید 

  پاسخ به پرسشهای اساسی  

 

1 -  باتوجه به عدم تحقق بخشی از وعده های 12 بهمن سال گذشته دادستان محترم تهران (لینک گزارش تجمع 12/11/87 وبلاگ)  ، تحقق آن وعده ها در طول کمتر از یکهفته چگونه امکان پذیر است ؟

پاسخ :  براساس آخرین اطلاعات موجود ، اهمّ اقدامات انجام شده ازسوی دادسرا تاکنون شامل

 •  بازداشت موقت متهم اصلی پرونده
 •  ایجاد پایگاه اطلاع رسانی به شاکیان
 •  تچمیع شکایات
 •  اعلام پرینت مالی اعضا
 •  رسیدگی به اعتراضات
 •  طراحی فرمول محاسبه طلب شکات
 •  کارشناسی ارزش واحدها
 • آغازمذاکرات با موسسات مالی جهت فروش اموال متهمان بمنظور تامین منابع مالی مورد نیاز برای پرداخت طلب شکات ... بوده است .

 اقدامات درشرف اتمام یا انجام ازسوی بازپرس پرونده نیز شامل :

 • اعلام طلب ریالی شکات درسایت
 • کارشناسی اموال و زمینهای متهمان
 • اصلاح و بازنگری درفرمول براساس نظریات کارشناسی
 •  گزینه پرداخت پول واحدها به شاکیان  ... میباشد .

با این اوصاف هرچند به رغم پایان قریب الوقوع فرجه 3 ماهه طرح دادستانی هنوز موتور پرداخت خسارت به شاکیان فعال نگردیده ، لیکن بخشی از وعده ها و اقدامات زیربنائی ولو با تاخیر تحقق یافته اند . بنابراین با توجه به حجم عظیم کارهای باقیمانده ، تحقق وعده های دیگر و بویزه پرداخت حقوق و خسارات شاکیان بعنوان خروجی و محصول نهائی اجرای طرح ، آنهم در طول 2- 3 روز باقیمانده امکان پذیر نبوده و منطقا"باید در طی ماههای آتی شاهد وقوع آن باشیم .

 

2 -  در صورت عدم امکان تحقق وعده های مورد اشاره تا روز 12 اردیبهشت 1388، شاکیان نگون بخت پرونده تا کی باید درانتظار احقاق حقوق مصرح صنفی خود بسربرند ؟

پاسخ : هرچندشاکیان پرونده درطول 3 ماهه اخیر شاهد عدم تحقق بخشی از وعده ها بوده اند، اما درکار مقامات قضائی فعلی برخلاف مقاطع گذشته ، جدیت و قاطعیت را بخوبی احساس کرده اند . از برخورد قاطع با متهمان پرونده گرفته تا جمع آوری و پردازش اطلاعات مربوط به قراردادها و تعداد شاکیان و بالاخره شناسائی و کارشناسی اموال متهمان ، که بدون دسترسی به آنها هرگونه اقدام و تصمیمی بی ثمر خواهد بود. لیکن بدلیل عدم تبادل نظرلا اقل بانمایندگان شاکیان از کم وکیف اطلاعات ارائه شده در سایت دادسرا و چگونگی مبانی تصمیمات و اقدامات جاری، متاسفانه نمیتوان چندان از شفافیت همپای قاطعیت مذکور یاد کرد . لذا بنظرمیرسد درصورت رفع موانع موجود و تسریع و جدیت و شفافیت بیشتر دادسرا در انجام وظایف پیش رو ، پرداخت حقوق تمامی شکات و حل و فصل کامل پرونده  باچند ماه تاخیرامکان پذیر باشد.

 

3 -  تا روز 12 اردیبهشت و یا در آن تاریخ قرار است چه اتفاقی به سود و زیان شاکیان یا متهمان رقم بخورد و دستگاه قضائی برای تحقق عدالت و وعده های خود چه اقدامی خواهد کرد؟

پاسخ : یکی از تحرکات تازه و امیدبخش بازپرس پرونده چنانکه اشاره نمودیم ، توجه به گزینه پرداخت پول واحدها به شاکیان و مذاکرات جاری با "موسسه مالی اعتباری توسعه صنعت ساختمان" (بعنوان اولین موسسه واجد شرایط  برای فروش اموال متهمان و تامین منابع مالی مورد نیاز میباشد که خوشبختانه گفته میشود در روز چهارشنبه مورخ 8/2/88 به توافقات کتبی اولیه منتج گردیده و افق تازه و امیدبخشی را درمقابل پرونده وشاکیان گشوده است . بنابراین اگر این کورسوی امید برای احقاق حقوق شاکیان تا قبل از روز 12/2/88  بهردلیل موجه یا غیرموجهی به خاموشی گراید ، آنگاه لااقل برای مدت چندماه ، بکارگیری روش " گفتاردرمانی"  بعنوان گزینه اول بر روی میز مقامات قضائی قرارخواهد گرفت و اقدامات دستگاه قضائی برای تحقق عدالت دراین پرونده به آینده ای نامشخص موکول خواهد شد.  

 

4 -  شاکیان پرونده برای آنکه زودتر به استیفای حقوق صنفی خودنائل آیند، تا روز 12 اردیبهشت و یا درآن تاریخ و پس از آن چه باید بکنند و چه کاری میتوانند انجام دهند ؟

پاسخ : با توجه به توضیحات فوق ، شکات پرونده برای آنکه تا روز 12/2/88 به حقوق خود دست یابند ، هیچ کارموثری نمیوانند انجام دهند اما برای آنکه هرچه زودتر موتور پرداخت حقوق شکات راه اندازی شود ، برای هردوطرف "بایدها و نبایدها" ئی وجوددارد که سعی میکنیم درپاسخ به پرسش آخر آنها را مورد اشاره قراردهیم . البته نباید فراموش کرد که پرونده طرف سومی هم دارد و آن متهمانی هستند فتنه گر و مفسده جو که به رغم زندانی بودن متهم ردیف اول ، بدلیل برخورداری از ثروت زیاد ،  امکانات بالا ، حامیان سیاه دل و عمله و اکره های رنگارنگ وگوش به فرمان خود بطورمداوم درحال توطئه چینی و اخلال در روند پیشرفت امور پرونده هستند . و اما :

 

5 - بایدها و نبایدهای مبارزه صنفی و مطالبات برحق شاکیان در این مرحله مهم و سرنوشت ساز ، باتوجه به نجربه تلخ مقاطع 15/2/1387 و 27/8/1387 از یک سو ،  و تحولات صورت گرفته درسیر رسیدگی به پرونده و اقدامات درشرف انجام توسط بازپرس پرونده ازسوئی دیگر کدامند ؟

پاسخ :

باتوجه به اهمیت این پرسش و مطول بودن پاسخ آن که از حوصله این بخش ازمطلب خارج است ، بخش سوم و پایانی تحلیل خودرا روزشنبه 12/2/88 تقدیم شاکیان آگاه و فهیم پرونده خواهیم نمود .                                                                               والسلام .  

 

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 10 اردیبهشت 1388    | توسط: وبلاگ نگین غرب    | طبقه بندی: تحلیل وقایع،     |
نظرات()